GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Thuế suất thuế nhập khẩu mã hàng 34 36 37 theo 45/2017/QĐ

Chất hữu cơ hoạt động bề mặt (trừ xà phòng); các chế phẩm hoạt động bề mặt, các chế phẩm dùng để giặt, rửa (kể cả các chế phẩm dùng để giặt, rửa phụ trợ)

 

 

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Thuế suất

34.02

Chất hữu cơ hoạt động bề mặt (trừ xà phòng); các chế phẩm hoạt động bề mặt, các chế phẩm dùng để giặt, rửa (kể cả các chế phẩm dùng để giặt, rửa phụ trợ) và các chế phẩm làm sạch, có hoặc không chứa xà phòng, trừ các loại thuộc nhóm 34.01.

 

 

- Các chất hữu cơ hoạt động bề mặt, đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ:

 

3402.19

- - Loại khác:

 

3402.19.10

- - - Loại thích hợp để sử dụng trong các chế phẩm chữa cháy

5

 

 

 

34.07

Bột nhão dùng để làm hình mẫu, kể cả đất nặn dùng cho trẻ em; các chế phẩm được coi như "sáp dùng trong nha khoa" hay như "các hợp chất tạo khuôn răng", đã đóng gói thành bộ để bán lẻ hoặc ở dạng phiến, dạng móng ngựa, dạng thanh hoặc các dạng tương tự; các chế phẩm khác dùng trong nha khoa, với thành phần cơ bản là thạch cao plaster (thạch cao nung hoặc canxi sulphat nung).

 

3407.00.20

- Các chế phẩm được coi như "sáp dùng trong nha khoa" hoặc như "hợp chất làm khuôn răng", đã đóng gói thành bộ để bán lẻ hoặc ở dạng phiến, dạng móng ngựa, dạng thanh hoặc các dạng tương tự

5

3407.00.30

- Chế phẩm khác dùng trong nha khoa có thành phần cơ bản là thạch cao plaster (thạch cao nung hoặc canxi sulphat nung)

5

 

 

 

3601.00.00

Bột nổ đẩy.

5

 

 

 

3602.00.00

Thuốc nổ đã điều chế, trừ bột nổ đẩy.

5

 

 

 

36.03

Dây cháy chậm; ngòi nổ; nụ xòe hoặc kíp nổ; bộ phận đánh lửa; kíp nổ điện.

 

3603.00.10

- Dây cháy chậm bán thành phẩm; kíp nổ cơ bản; tuýp tín hiệu

5

3603.00.20

- Dây cháy chậm hoặc ngòi nổ

5

3603.00.90

- Loại khác

5

 

 

 

36.04

Pháo hoa, pháo hiệu, pháo mưa, pháo hiệu sương mù và các sản phẩm pháo khác.

 

3604.90

- Loại khác:

 

3604.90.30

- - Pháo hiệu hoặc pháo thăng thiên

5

3604.90.90

- - Loại khác

5

 

 

 

37.01

Các tấm và phim để tạo ảnh ở dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, bằng vật liệu bất kỳ trừ giấy, bìa hoặc vật liệu dệt; phim in ngay dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, đã hoặc chưa đóng gói.

 

3701.10.00

- Dùng cho chụp X quang

5

 

 

 

37.02

Phim để tạo ảnh ở dạng cuộn, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, bằng vật liệu bất kỳ trừ giấy, bìa hoặc vật liệu dệt; phim in ngay ở dạng cuộn, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng.

 

3702.10.00

- Dùng cho chụp X quang

5

 

- Phim loại khác, dùng cho ảnh màu (đa màu):

 

3702.52

- - Loại chiều rộng không quá 16mm:

 

3702.52.20

- - - Loại phù hợp dùng cho điện ảnh

5

3702.54

- - Loại chiều rộng trên 16mm nhưng không quá 35 mm và chiều dài không quá 30 m, trừ loại dùng làm phim chiếu:

 

3702.54.40

- - - Loại phù hợp dùng cho y tế, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y hoặc trong công nghiệp in

5

3702.55

- - Loại chiều rộng trên 16mm nhưng không quá 35 mm và chiều dài trên 30 m:

 

3702.55.20

- - - Loại phù hợp dùng cho điện ảnh

5

3702.55.50

- - - Loại phù hợp dùng cho y tế, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y hoặc trong công nghiệp in

5

3702.56

- - Loại chiều rộng trên 35 mm:

 

3702.56.20

- - - Loại phù hợp dùng cho điện ảnh

5

 

- Loại khác:

 

3702.96

- - Loại chiều rộng không quá 35 mm và chiều dài không quá 30 m:

 

3702.96.10

- - - Loại phù hợp dùng cho điện ảnh

5

3702.98

- - Loại chiều rộng trên 35 mm:

 

3702.98.10

- - - Loại phù hợp dùng cho điện ảnh

5

 

 

 

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn