GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Thuế suất thuế nhập khẩu mã hàng 47 theo 45/2017/QĐ

 
Mã hàng 47 của nhập khẩu bao gồm: Bột giấy hóa học từ gỗ, sản xuất bằng phương pháp sulphat hoặc kiềm, trừ loại hòa tan. Bột giấy từ gỗ thu được bằng việc kết hợp các phương pháp nghiền cơ học và hóa học.
 
 

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Thuế suất

47.03

Bột giấy hóa học từ gỗ, sản xuất bằng phương pháp sulphat hoặc kiềm, trừ loại hòa tan.

 

 

- Chưa tẩy trắng:

 

4703.11.00

- - Từ gỗ cây lá kim

5

4703.19.00

- - Từ gỗ không thuộc loại cây lá kim

5

 

- Đã qua bán tẩy trắng hoặc tẩy trắng:

 

4703.21.00

- - Từ gỗ cây lá kim

5

4703.29.00

- - Từ gỗ không thuộc loại cây lá kim

5

 

 

 

47.04

Bột giấy hóa học từ gỗ, sản xuất bằng phương pháp sulphite, trừ loại hòa tan.

 

 

- Chưa tẩy trắng:

 

4704.11.00

- - Từ gỗ cây lá kim

5

4704.19.00

- - Từ gỗ không thuộc loại cây lá kim

5

 

- Đã qua bán tẩy trắng hoặc tẩy trắng:

 

4704.21.00

- - Từ gỗ cây lá kim

5

4704.29.00

- - Từ gỗ không thuộc loại cây lá kim

5

 

 

 

4705.00.00

Bột giấy từ gỗ thu được bằng việc kết hợp các phương pháp nghiền cơ học và hóa học.

5

 

 

 

47.06

Bột giấy từ xơ, sợi thu được từ việc tái chế giấy loại hoặc bìa loại (phế liệu và vụn thừa) hoặc từ vật liệu xơ sợi xenlulo khác.

 

4706.10.00

- Bột giấy từ xơ bông vụn

5

4706.20.00

- Bột giấy từ xơ, sợi thu được từ việc tái chế giấy loại hoặc bìa loại (phế liệu và vụn thừa)

5

4706.30.00

- Loại khác, từ tre

5

 

- Loại khác:

 

4706.91.00

- - Thu được từ quá trình cơ học

5

4706.92.00

- - Thu được từ quá trình hóa học

5

4706.93.00

- - Thu được từ quá trình kết hợp cơ học và hóa học

5

 

 

 

47.07

Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa).

 

4707.10.00

- Giấy kraft hoặc bìa kraft hoặc giấy hoặc bìa sóng, chưa tẩy trắng

5

4707.20.00

- Giấy hoặc bìa khác được làm chủ yếu bằng bột giấy thu được từ quá trình hóa học đã tẩy trắng, chưa nhuộm màu toàn bộ

5

4707.30.00

- Giấy hoặc bìa được làm chủ yếu bằng bột giấy thu được từ quá trình cơ học (ví dụ, giấy in báo, tạp chí và các ấn phẩm tương tự)

5

4707.90.00

- Loại khác, kể cả phế liệu và vụn thừa chưa phân loại

5

 

 

 

4812.00.00

Khối, miếng và tấm lọc, bằng bột giấy.

5

 

 

 

48.23

Giấy, bìa, tấm xenlulo và màng xơ sợi xenlulo khác, đã cắt theo kích cỡ hoặc hình dạng; các vật phẩm khác bằng bột giấy, giấy, bìa, tấm xenlulo hoặc màng xơ sợi xenlulo.

 

4823.40

- Dạng cuộn, tờ và đĩa, đã in dùng cho máy tự ghi tự động:

 

 

- - Dùng cho máy điện ghi trong ngành y:

 

4823.40.21

- - - Giấy ghi điện tâm đồ

5

4823.40.29

- - - Loại khác

5

4823.40.90

- - Loại khác

5

 

 

 

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn