trung tâm đào tạo kế toán hà nộiGIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Thuế tiêu thụ đặc biệt là gì?

Thuế tiêu thụ đặc biệt được áp dụng cho một sản phẩm hoặc dịch vụ được xác định cụ thể. Thuế thường được dành cho mục đích giới hạn.
 
Ví dụ, thuế tiêu thụ đặc biệt có thể được đặt vào nhiên liệu diesel, với các quỹ thuế thu được được sử dụng để thanh toán cho một sáng kiến ​​không khí sạch. Hoặc, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu có thể được sử dụng để tài trợ cho các trung tâm điều trị chứng nghiện rượu. Loại thuế này thường được nhắm mục tiêu nhất vào hàng hóa có vấn đề về sức khỏe liên quan đến họ, chẳng hạn như thuốc lá. Bằng cách áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt, mục đích là tăng giá sản phẩm và do đó làm giảm mức tiêu thụ.
 
Thuế tiêu thụ đặc biệt thường không được áp dụng ở cấp địa phương. Thay vào đó, chúng được áp đặt bởi chính phủ tiểu bang và liên bang. Các khoản thuế này được thu bởi người bán hàng hóa và dịch vụ được nhắm mục tiêu và sau đó được chuyển cho chính phủ hiện hành.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 

Ngày trả cổ tức

Ngày trả cổ tức là ngày đầu tiên ngay sau khi công bố cổ tức của ban giám đốc công ty , khi người mua cổ phần của một tổ chức không được nhận cổ tức trả cổ tức tiếp theo. Nó là khá phổ biến cho giá cổ phiếu của công ty tăng lên bằng số cổ tức được lên lịch như phương thức cổ tức cũ và sau đó giảm ngay sau đó bằng số tiền tương tự, phản ánh sự suy giảm giá trị của cổ phần cho nhà đầu tư khi cổ tức đã được trả. Nếu cổ tức được trả bằng cổ phiếu, có thể không có thay đổi về giá vì không có phân phối tài sản.
 
Ngày chủ chốt để tính ngày trả cổ tức là ngày ghi , là ngày mà một tổ chức phát hành cổ tức ghi tên của tất cả các nhà đầu tư nắm giữ cổ phần của tổ chức, với mục đích trả cổ tức cho các nhà đầu tư đó. Bởi vì phải mất hai ngày để chuyển giao hồ sơ sở hữu khi cổ phiếu được bán, các sàn giao dịch chứng khoán khác nhau đặt ngày trả cổ tức là hai ngày trước ngày kỷ lục. Nếu ngày kỷ lục rơi vào ngày không kinh doanh (chẳng hạn như ngày cuối tuần hoặc ngày lễ), thì hãy đếm ngược hai ngày kể từ ngày làm việc trước đó ngay lập tức để đến ngày trả cổ tức.
 
Do đó, một nhà đầu tư mua cổ phiếu của một tổ chức vào hoặc sau ngày trả cổ tức sẽ không nhận được bất kỳ cổ tức nào được khai báo mà chưa được thanh toán vào ngày đó. Ngược lại, nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu ngay trước ngày trả cổ tức sẽ nhận cổ tức.
 
Ví dụ
 
Công ty ABC tuyên bố chia cổ tức 1 đô la, trả cho cổ đông hồ sơ vào ngày 11 tháng 1. Ngày trả cổ tức là ngày 9 tháng 1. Một số kịch bản là:
 
Ông Smith mua 10 cổ phiếu của Công ty ABC vào ngày 8 tháng 1 và bán vào ngày 9 tháng 1. Ông Smith được hưởng cổ tức 1 đô la cho mỗi cổ phần của mình, vì ông là chủ sở hữu cuối cùng của hồ sơ trước ngày cổ tức cũ .
 
Ông Jones đã nắm giữ 500 cổ phiếu của Công ty Cổ phần ABC trong ba năm qua và giữ quyền sở hữu của mình thông qua ngày trả cổ tức. Ông Jones được hưởng cổ tức 1 đô la cho mỗi 500 cổ phiếu của mình.
 
Ông Carlson mua 250 cổ phiếu của Công ty ABC vào ngày 10 tháng 1. Đây là sau ngày trả cổ tức, vì vậy ông không được hưởng cổ tức đã được công bố.
 
Điều khoản tương tự
 
Ngày trả cổ tức còn được gọi là ngày tái đầu tư.
Tags: Chua co du lieu

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn