trung tâm đào tạo kế toán hà nộiGIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Thuế vãng lai là gì ? 16 trường hợp đóng thuế vãng lai

Thuế vãng laiĐây không phải là một sắc thuế, chỉ là một khoản thuế GTGT (thường là 2%) phải trích nộp khi bán hàng ngoại tỉnh, kể cả việc nhận thi công xây dựng, lắp đặt và chuyển nhượng bất động sản.
 
Dưới đây là 16 loại thuế vãng lai mà ĐÀO TẠO KẾ TOÁN thống kê được :

1. Mua bán tại chỗ không bị xem là bán hàng vãng lai

Theo Công văn số 3049/TCT-KK ngày 5/8/2014 Trường hợp nguyên vật liệu được mua và bán ngay tại địa phương đó (ví dụ: mua cát xây dựng và bán cho công trình xây dựng trong cùng địa bàn tỉnh) thì không bị xem là bán hàng vãng lai, được miễn trích nộp thuế vãng lai.

2. Bán hàng giao đến công trình ngoài tỉnh được miễn thuế vãng lai

(Công văn số 3193/TCT-KK ngày 19/7/2017) Bán hàng giao đến công trình ngoài tỉnh không bị xem là hoạt động bán hàng vãng lai. Do đó, được miễn khai nộp thuế GTGT vãng lai tại nơi giao hàng. >> Thay vào đó, chỉ cần khai nộp thuế tại trụ sở chính như bình thường.

3. Từ 2015, doanh thu vãng lai dưới 1 tỷ được miễn trích nộp

(Công văn số 2406/TCT-KK ngày 18/6/2015) Trước năm 2015, theo Thông tư 156/2013/TT-BTC , việc nộp thuế vãng lai không phân biệt mức doanh thu trên hay dưới 1 tỷ đồng. Từ 1/1/2015, Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC quy định mức trần, nếu doanh thu vãng lai không quá 1 tỷ đồng thì miễn thuế vãng lai. >> quy định trên đây không áp dụng đối với chuyển nhượng bất động sản.

4. Lắp đặt thiết bị cho công trình ngoài tỉnh phải nộp thuế vãng lai

(Công văn số 2306/TCT-CS ngày 1/6/2017) Trường hợp Công ty ký hợp đồng cung cấp kiêm lắp đặt thiết bị cho công trình ở địa phương khác thì bị xem là hoạt động bán hàng vãng lai ngoại tỉnh.
 
Hồ sơ khai thuế GTGT vãng lai là Tờ khai mẫu số 05/GTGT, nộp theo từng lần phát sinh hoặc đăng ký nộp theo tháng, nếu phát sinh nhiều lần nộp trong một tháng.
 
Nếu chưa thành lập đơn vị trực thuộc tại đây, Công ty phải kê khai nộp thuế GTGT vãng lai, 1% hoặc 2% doanh thu, tùy thuộc hàng hóa đó chịu thuế suất 5% hay 10%.
 
thue-vang-lai

5. Bán suất ăn ca ra ngoài tỉnh được thuế vãng lai

Đối với hoạt động cung cấp suất ăn ca cho công nhân (bao gồm cung cấp thực phẩm và nhân công đến chế biến trực tiếp) tại các nhà máy ngoài tỉnh, Tổng cục Thuế cho rằng đây không phải hoạt động bán hàng vãng lai ngoại tỉnh.
 
Do đó, được khai thuế GTGT tập trung về trụ sở chính, miễn khai nộp thuế vãng lai theo khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC.
(Công văn số 2902/TCT-KK ngày 17/7/2015)

6 Sửa chữa máy móc ngoài tỉnh được miễn nộp thuế vãng lai

(Công văn số 1529/TCT-KK ngày 20/4/2017) Đối với dịch vụ sửa chữa máy móc cho dự án ở ngoài tỉnh, theo Tổng cục Thuế thì đây không phải hoạt động xây dựng, lắp đặt hay bán hàng vãng lai ngoại tỉnh. >> Do đó, được miễn kê khai nộp thuế GTGT vãng lai, chỉ cần khai thuế tập trung tại trụ sở chính.

7. Thuê mặt bằng kinh doanh tại tỉnh khác có nộp thuế vãng lai?

+ (Công văn số 3753/TCT-KK ngày 14/9/2015) Theo Tổng cục Thuế, trường hợp doanh nghiệp thuê mặt bằng nhà xưởng ở địa phương khác để kinh doanh nhưng không thành lập đơn vị trực thuộc thì đây là hoạt động kinh doanh bán hàng vãng lai ngoại tỉnh.
 
+ Theo đó, doanh nghiệp phải kê khai nộp thuế GTGT vãng lai (2%), nếu giá trị bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên (điểm a, điểm e khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC).

8. Bán hàng tại kho ngoài tỉnh không phải nộp thuế vãng lai

+ (Công văn số 963/CT-TTHT ngày 7/2/2017) Khi bán hàng hóa đang lưu trữ ở kho ngoài tỉnh, nếu kho hàng này không có chức năng kinh doanh, việc xuất hóa đơn vẫn do Công ty thực hiện thì được kê khai nộp thuế tập trung tại trụ sở chính, không phải nộp thuế vãng lai.
 
+ Cần lưu ý, hàng hóa điều chuyển từ trụ sở về kho ngoài tỉnh chỉ cần sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, miễn phát hành hóa đơn.

9. Nộp nhầm thuế vãng lai tại trụ sở chính được miễn phạt

+ Doanh nghiệp chỉ cần nộp văn bản đến cơ quan thuế tại trụ sở chính để xin chuyển số thuế vãng lai đã nộp nhầm về đúng nơi quy định.
 
+ (Công văn số 4045/TCT-KK ngày 6/9/2016) Việc nộp nhầm thuế vãng lai tại trụ sở chính (thay vì phải nộp tại nơi phát sinh hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng ngoại tỉnh) không bị xem là trốn thuế, gian lận thuế hay chậm nộp. Do đó, không bị xử phạt thuế và tính tiền chậm nộp.

10. Chuyển nhượng BĐS, cho dù dưới 1 tỷ vẫn phải nộp thuế vãng lai

+ (Công văn số 3771/TCT-KK ngày 15/9/2015) Khoản 1 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định doanh thu dưới 1 tỷ đồng được miễn nộp thuế vãng lai. Tuy nhiên, chỉ áp dụng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt và bán hàng vãng lai ngoại tỉnh.
 
+ Riêng hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh cho dù giá chuyển nhượng dưới 1 tỷ đồng thì vẫn phải nộp thuế vãng lai (2%).

11. Dự án xây dựng ngoài tỉnh có nộp thuế vãng lai?

+ (Công văn số 3907/TCT-KK ngày 29/8/2016) Nghĩa vụ nộp thuế vãng lai chỉ phát sinh khi doanh nghiệp chưa thành lập chi nhánh tại nơi tiến hành hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh.
 
Theo đó, nếu doanh nghiệp đã thành lập chi nhánh hoặc ban quản lý cho dự án đầu tư xây dựng ngoại tỉnh thì không phải nộp thuế vãng lai. Ngược lại, nếu chưa thành lập chi nhánh hay ban quản lý cho dự án thì phải nộp thuế vãng lai với tỷ lệ 2% doanh thu.

12. Xây dựng công trình dưới 1 tỷ được miễn nộp thuế vãng lai

 
+ (Công văn số 67878/CT-HTr ngày 20/10/2015) Theo tiết a khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC, chỉ khi giá trị công trình xây dựng ngoại tỉnh (bao gồm cả thuế GTGT) từ 1 tỷ đồng trở lên thì doanh nghiệp mới phải kê khai nộp thuế GTGT vãng lai.
 
+ Ngược lại, nếu công trình xây dựng ngoại tỉnh có giá trị dưới 1 tỷ đồng thì chỉ cần kê khai, nộp thuế GTGT tại trụ sở chính, miễn kê khai nộp thuế GTGT vãng lai.

13. Thuế GTGT vãng lai được khấu trừ tại trụ sở chính

+ Theo quy định, (Công văn số 49012/CT-HTr ngày 25/7/2016) doanh nghiệp được tổng hợp số thuế GTGT vãng lai đã nộp ở các tỉnh để bù trừ với số thuế phải nộp tại trụ sở chính.
 
+ Số thuế này được kê khai vào chỉ tiêu 39 trên tờ khai mẫu 01/GTGT. Ngoài ra, còn phải đính kèm thêm Bảng tổng hợp số thuế GTGT vãng lai đã nộp theo mẫu số 01-5/GTGT ban hành tại Thông tư 156/2013/TT-BTC.

14. Cho thuê máy móc được miễn nộp thuế vãng lai

+ (Công văn số 76403/CT-HTr ngày 2/12/2015) Hoạt động cho thuê máy móc, thiết bị sang địa phương khác không phải là hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt hay bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo quy định tại tiết a khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC . Do đó, được miễn kê khai nộp thuế GTGT vãng lai.

15. Cộng gộp các hạng mục xây dựng ngoài tỉnh, nếu từ 1 tỷ đồng trở lên phải nộp thuế vãng lai

Theo khoản 1 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC, đối với hoạt động xây dựng công trình ngoại tỉnh, nghĩa vụ nộp thuế vãng lai chỉ dựa trên giá trị công trình (từ 1 tỷ đồng trở lên), không phân biệt ký một hay nhiều hợp đồng thi công, thực hiện một hay nhiều hạng mục công trình.
 
Theo đó, trường hợp doanh nghiệp ký nhiều hợp đồng thi công cho nhiều hạng mục của cùng một công trình ngoại tỉnh, tuy giá trị từng hạng mục dưới 1 tỷ nhưng tổng giá trị các hạng mục trên 1 tỷ đồng thì phải kê khai nộp thuế GTGT vãng lai.
 

16 Chuyển nhượng BĐS tại nơi chưa có chi nhánh phải nộp thuế vãng lai

Theo điểm đ khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC , doanh nghiệp chỉ phải nộp thuế vãng lai (2%) khi chưa có chi nhánh tại nơi phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.
 
Nếu đã có chi nhánh tại nơi phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì được miễn khai nộp thuế vãng lai.
Hồ sơ khai thuế GTGT vãng lai áp dụng mẫu số 05/GTGT, thời điểm nộp theo từng lần phát sinh.
 
Tags: Chua co du lieu

Bình luận

Thảo Võ
2018-08-09 17:08:53

Anh chị có kinh nghiệm cho e hỏi xíu ạ, công ty e là công ty xây dựng làm hợp đồng xây lắp với chủ đầu tư , có 1 số chủ đầu tư là ban quản lý dự án chuyển tiền thanh toán qua kho bạc nên cty e bị giữ lại 2% thuế váng lãi , vậy cho e hỏi làm thế nào để lấy chứng từ thuế 2% ấy từ cơ quan thuế khấu trừ khi nộp thuế vậy ạ , e xin cảm ơn

Năm Trần
2018-08-09 17:09:52

Bạn liên hệ chủ đầu tư để xin lại 1 liên để lưu giữ nhé Nếu bạn ngoại tỉnh thì phải căn cứ vào liên đó để kê khai lên mẫu pl 01_5/GTGT nếu cũng địa bàn cùng tỉnh thù k cần kê khai gì hết thuế tự trừ bạn nhé. Nếu cùng tỉnh thì số tiền đã nộp đó không đc kê vào chỉ tiêu 39 đâu c ak, chỉ đc xem như Dn nộp dư thuế GTGT, sau này khi phát sinh thuế GTGT phải nộp thì được cấn trừ phần đấy. Chị căn cứ vào giấy nộp tiền mà CĐT gửi lại để hạch toán Nợ 3331 thôi.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn