trung tâm đào tạo kế toán hà nội


GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Thương mại điện tử là gì?

Thương mại điện tử liên quan đến việc thực hiện các giao dịch kinh doanh hoàn toàn bằng các phương tiện điện tử. Các tài liệu trên giấy không được tạo ra như là một phần của luồng giao dịch. Khi luồng thông tin giao dịch giữa các tổ chức, điều này có nghĩa là các mạng điện tử được sử dụng để truyền tải thông tin. Bằng cách tham gia vào thương mại điện tử, một tổ chức có thể loại bỏ cả thời gian chờ đợi và xếp hàng từ các hoạt động của nó, đồng thời cũng loại bỏ một lượng đáng kể lao động thủ công và giảm tỷ lệ lỗi. Thương mại điện tử có thể được áp dụng trong một số hoặc tất cả các quy trình kinh doanh chính của một tổ chức.
 
Ví dụ, nó có thể được áp dụng cho mục nhập, mua sắm, quản lý tài liệu, thực hiện đơn đặt hàng và một số yếu tố hỗ trợ khách hàng.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
 
Nhu cầu đàn hồi
 
Nhu cầu đàn hồi đề cập đến sự thay đổi về số lượng đơn vị được bán khi giá của sản phẩm hoặc dịch vụ thay đổi. Khái niệm này được sử dụng để định giá các sản phẩm và dịch vụ. Một sản phẩm được cho là có nhu cầu đàn hồi nếu doanh số giảm trong buổi hòa nhạc với sự gia tăng về giá, hoặc bán hàng nhảy trong buổi hòa nhạc với sự giảm giá. Trong một số trường hợp, số lượng bán ra không thay đổi đáng kể, ngay cả khi có sự thay đổi đáng kể về giá cả. Nếu vậy, điều này được gọi là nhu cầu không co giãn .
 
Từ góc độ xây dựng giá cả, nhu cầu đàn hồi là mối quan tâm đáng kể. Nếu không thể tăng giá mà không bị sụt giảm mạnh về khối lượng bán hàng, doanh nghiệp phải chủ yếu dựa vào việc giảm chi phí hoặc mở rộng sang các khu vực bán hàng mới để tạo ra lợi nhuận trong dài hạn. Độ co giãn của giá đặc biệt phổ biến khi các sản phẩm của các công ty cạnh tranh không được phân biệt rõ ràng, hoặc nơi các sản phẩm thay thế có thể dễ dàng tiếp cận.
 
Ngược lại, một công ty đang ở trong một vị thế tốt hơn nhiều khi khách hàng sẵn sàng chấp nhận tăng giá và vẫn duy trì cùng một khối lượng bán hàng, do đó làm tăng lợi nhuận của công ty. Sự thiếu co giãn phát sinh khi một công ty có thể tách biệt rõ ràng các tính năng của sản phẩm với các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh và khách hàng chỉ định giá trị cho những khác biệt này.
 
Nhu cầu đàn hồi có thể được xác định với công thức sau:
 
% Thay đổi về nhu cầu đơn vị ÷% Thay đổi giá
 
Sản phẩm được cho là giá không co giãn nếu tỷ lệ này nhỏ hơn 1 và giá co giãn nếu tỷ lệ lớn hơn 1. Doanh thu phải được tối đa hóa khi bạn có thể đặt giá có độ co giãn chính xác 1.
 
Điều khoản tương tự
 
Nhu cầu đàn hồi còn được gọi là độ co giãn của cầu.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn