GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Tiêu chí công nhận tài sản cố định

Tiêu chí công nhận tài sản là cần thiết để xác định tài sản nào sẽ được đưa vào bảng cân đối kế toán. Khi chi tiêu được thực hiện, nó có thể được công nhận là chi phí hoặc một tài sản, với sự công nhận là một chi phí là giả định mặc định. Hầu hết các khoản chi tiêu sẽ được công nhận ngay lập tức do chi phí, vì chúng phản ánh tiêu thụ trực tiếp các khoản chi tiêu cơ bản. Ví dụ, chi tiêu cho vật tư văn phòng được tính vào chi phí khi phát sinh.
 
Trong một số trường hợp giảm, có thể thay vì thừa nhận chi tiêu như là một tài sản, do đó trì hoãn sự công nhận của nó như một khoản chi phí. Tiêu chí đầu tiên để ghi nhận tài sản là chi tiêu sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho chủ sở hữu trong giai đoạn báo cáo trong tương lai. Tài sản sau đó được tính vào chi phí trong khoảng thời gian dự kiến ​​trong thời gian mà các lợi ích kinh tế sẽ được thực hiện. Một ngoại lệ là tài sản đất đai, được coi là có thời hạn vô thời hạn - đất đai vẫn là một tài sản vĩnh viễn.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Ví dụ, một công ty mua một máy để sản xuất vật dụng với giá 100.000 USD, và dự kiến ​​sẽ sử dụng máy trong năm năm tới. Dựa trên thông tin này, chi phí ban đầu được ghi nhận như một tài sản, sau đó sẽ được tính vào chi phí sử dụng một số loại phương pháp khấu hao trong khoảng thời gian 5 năm dự kiến.
 
Một tiêu chí khác được sử dụng để nhận biết tài sản là phải có một cách khách quan để đo lường tài sản. Ví dụ, giá mua của một tài sản cố định là một phép đo khách quan, vì người mua đang sử dụng một khoản tiền nhất định. Tuy nhiên, không thể đo lường một cách khách quan một tài sản vô hình được tạo ra nội bộ, chẳng hạn như giá trị của các mối quan hệ với khách hàng. Do đó, với khó khăn về đo lường, loại tài sản này không thể được ghi nhận như một tài sản (trừ trường hợp có liên quan đến việc mua lại, trong trường hợp đó một phần giá mua được phân bổ cho tài sản vô hình của bên mua).
 
Tuy nhiên, một tiêu chí khác để thừa nhận tài sản là tính chất của chi tiêu. Theo dõi tài sản là tốn nhiều thời gian, và như vậy là tránh được từ một quan điểm văn thư. Một doanh nghiệp thường áp dụng ngưỡng, dưới đây tất cả chi phí được tính vào chi phí, để giảm số lượng hồ sơ tài sản của nó. Ví dụ, một doanh nghiệp đặt "giới hạn về giới hạn" ở mức 2.500 đô la, có nghĩa là tất cả máy tính xách tay được mua đều bị tính phí, mặc dù chúng sẽ mang lại lợi ích rõ ràng trong vài năm tới.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn