GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Tiêu chí đối sánh chính xác trong excel

Bạn có thể tính tổng cho các hàng đáp ứng một tiêu chí cụ thể. Trong ví dụ này, chỉ các hàng có các đơn đặt hàng Pen sẽ được bao gồm trong tổng số.
 
Chọn ô mà bạn muốn xem tổng
 
Nhập dấu bằng (=) để bắt đầu công thức
Loại: SUMIF (
 
Chọn các ô có chứa các giá trị để kiểm tra tiêu chí. Trong ví dụ này, các ô A2: A10 sẽ được chọn
Nhập dấu phẩy, để tách các đối số
 
Nhập tiêu chí. Trong ví dụ này, bạn đang kiểm tra văn bản, vì vậy hãy nhập từ trong dấu ngoặc kép: "Bút" 
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
 
Lưu ý: chữ hoa và chữ thường được xử lý như nhau
 
Nhập dấu phẩy, để tách các đối số
 
Chọn các ô có chứa các giá trị để tính tổng. Trong ví dụ này, các ô B2: B10 sẽ được tổng hợp
 
Công thức hoàn thành là: 
 
  = SUMIF (A2: A10, "Hoạt động", B2: B10)
 
Nhấn phím Enter để hoàn tất mục nhập
 
tieu-chi-doi-sanh-chinh-xac-trong-excel
 
Lưu ý : Thay vì nhập tiêu chí vào một công thức, bạn có thể tham chiếu đến một ô. Ví dụ: công thức trong bước 9 ở trên có thể được thay đổi thành: 
 
    = SUMIF (A2: A10, B12, B2: B10)
 
nếu ô B12 chứa văn bản - bút .

Tiêu chí đối sánh trong chuỗi

 
Bạn có thể thêm các ô có chứa một tiêu chí như là một phần của nội dung của ô. Trong ví dụ này, tất cả các lệnh Bút, Bút Gel và Bút chì sẽ được tóm tắt, vì chúng chứa chuỗi "bút".
 
Chọn ô mà bạn muốn xem tổng (ô A12 trong ví dụ này)
 
Nhập dấu bằng (=) để bắt đầu công thức
 
Loại: SUMIF (
 
Chọn các ô có chứa các giá trị để kiểm tra tiêu chí. Trong ví dụ này, các ô A2: A10 sẽ được chọn
 
Nhập dấu phẩy, để tách các đối số
 
Nhập tiêu chí. Trong ví dụ này, bạn đang kiểm tra văn bản, do đó hãy nhập từ trong dấu ngoặc kép, với một hoặc nhiều dấu hoa thị (*) ký tự đại diện: "* Bút *" 
 
Lưu ý: chữ hoa và chữ thường được xử lý như nhau
 
Nhập dấu phẩy, để tách các đối số
 
Chọn các ô có chứa các giá trị để tính tổng. Trong ví dụ này, các ô B2: B10 sẽ được tổng hợp
 
Nhập một khung đóng. Công thức hoàn thành là: = SUMIF (A2: A10, "* Pen *", B2: B10)
 
Nhấn phím Enter để hoàn tất mục nhập
 
Kết quả sẽ là 53, tổng số hàng có chứa chuỗi, "Bút"

tieu-chi-doi-sanh-chinh-xac-trong-excel1

 

Lưu ý : Thay vì nhập tiêu chí vào một công thức, bạn có thể tham chiếu đến một ô. Ví dụ: công thức trong bước 9 ở trên có thể được thay đổi thành: 
 
    = SUMIF (A2: A10, "*" & B12 & "*", B2: B10)
 
nếu ô B12 chứa văn bản - bút . lên đầu trang

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn