trung tâm đào tạo kế toán hà nộiGIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Tìm kiếm các khoản dư thừa trên báo cáo thu nhập

Bạn đã bao giờ ngồi lại, trong khi nhìn vào một tuyên bố thu nhập mới nhất của công ty cụ thể  và tự hỏi nếu có bất cứ điều gì trong dòng dưới cùng của công ty mà sẽ nghiêng phân tích của bạn? Hoặc bất cứ điều gì bị thiếu từ thu nhập ròng của công ty cần được bao gồm như là một chi phí hoạt động hoặc tài chính? Câu trả lời cho hầu hết các nhà đầu tư là gần như luôn luôn: Có. (Xem thêm: Phóng to thu nhập hoạt động thuần .)
 
Thu nhập ròng của công ty bị ảnh hưởng bởi sự lựa chọn về đòn bẩy tài chính và hoạt động của công ty, các yêu cầu về vốn lưu động của công ty  và nhiều chi phí hoạt động điển hình khác như tiền lương trả cho nhân viên, bất kỳ giao dịch mua nào được sử dụng làm hàng tồn kho và các khoản thuế phải trả và phải trả cho Bác Sam . Mặc dù nhiều chi phí dễ thấy, đo lường và thấu hiểu, các mặt hàng khác ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty, nhưng có thể không hiển thị trên báo cáo thu nhập. (Xem thêm: Phân tích Báo cáo Tài chính Nâng cao ).
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Thặng dư sạch và bẩn
 
Thu nhập ròng, mà không chứa bất kỳ thu nhập toàn diện hoặc các mặt hàng bất thường , được gọi là thu nhập ròng thặng dư sạch. Tuy nhiên, nếu có thu nhập toàn diện khác hoặc các mặt hàng bất thường trong thu nhập ròng của công ty, mà sẽ chảy vào báo cáo của công ty về lợi nhuận giữ lại , điều này được gọi là thu nhập ròng thặng dư dơ bẩn. Thu nhập toàn diện và các mặt hàng khác thường có thể làm giảm thu nhập ròng, khiến cho số liệu này khó đo lường hơn và có lẽ không nên được đưa vào con số này.
 
Ba ví dụ phổ biến nhất của các mặt hàng dư thừa bẩn là:
 
Các khoản lãi và lỗ chưa thực hiện trên chứng khoán được bán
 
theo bảng tiêu chuẩn kế toán tài chính (FASB) Báo cáo tóm tắt số 115, công ty được yêu cầu báo cáo bất kỳ khoản lãi và lỗ chưa thực hiện nào trên bất kỳ chứng khoán nào mà họ đang nắm giữ để bán. Quá trình này được gọi làkế toán mark-to-market , và diễn ra mỗi khi một báo cáo thu nhập được tạo ra. Những khoản lãi và lỗ chưa thực hiện này được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty vào cuối năm. (Xem thêm: Tình trạng lộn xộn Mark-To-Market .)
 
Mặc dù không có vấn đề đo lường liên quan đến việc ghi nhận những khoản lãi và lỗ chưa thực hiện trong thu nhập ròng toàn diện, một số nhà phân tích và nhà đầu tư tự hỏi liệu nó có nên được đưa vào hay không. Các chứng khoán này được đánh dấu để đưa ra thị trường mọi kỳ báo cáo, ngay cả khi chúng không được bán.
 
Các khoản lỗ và khoản lỗ ngoại tệ
 
Khi một công ty có quyền kiểm soát đối với một công ty con được kiểm soát nước ngoài, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất sẽ bao gồm dịch các báo cáo tài chính của công ty con thành loại tiền tệ mà cha mẹ kiểm soát sử dụng. Điều này được thực hiện để duy trì sự so sánh trong báo cáo tài chính của phụ huynh từ một giai đoạn cho đến giai đoạn tiếp theo.
 
Quá trình tính toán lãi và lỗ FX là một khó khăn đòi hỏi kỹ năng và độ chính xác của một kế toán viên giàu kinh nghiệm . Lỗi đo lường có thể là kết quả của quá trình phức tạp này. Hơn nữa, tính toán thu nhập hoặc mất mát của FX có thể không nắm bắt chính xác chi phí kinh doanh quốc tế. (Xem thêm: Giải thích rủi ro về tiền tệ của công ty .)
 
Lãi và lỗ trên tài sản phái sinh và nợ phải trả
 
Theo FASB 133, các công ty được yêu cầu báo cáo bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào liên quan đến các dẫn xuất được sử dụng để phòng ngừa các giao dịch trong tương lai. Theo FASB 133, các dẫn xuất được đánh dấu trên thị trường vào mỗingày của bảng cân đối kế toán .
 
Có một số vấn đề về đo lường liên quan đến việc đánh dấu các công cụ phái sinh thị trường mỗi giai đoạn. Những khoản lãi và lỗ này cũng chưa được thực hiện trong mỗi kỳ báo cáo, điều này có thể khiến cho thu nhập ròng của họ bị nghi vấn theo quan điểm của một số nhà phân tích và nhà đầu tư. (Xem thêm: Các vũ khí tài chính phái sinh 'hủy diệt hàng loạt'? )

Lý do để được quan tâm về các mặt hàng dư thừa bẩn

Độc giả và các nhà phân tích nên quan tâm về các mặt hàng dư thừa bẩn vì một số lý do quan trọng. Đầu tiên, bằng cách biết làm thế nào mỗi mục bẩn được xử lý, nó có thể thực hiện bất kỳ thay đổi áp dụng cho dòng dưới cùng để điều chỉnh cho họ. Thứ hai, nếu một số mặt hàng bẩn được ẩn, hoặc không bao gồm, trong báo cáo thu nhập, điều này có thể tiếp tục nghiêng một số tiền thu nhập ròng báo cáo. Các nhà phân tích và người sử dụng báo cáo tài chính phải nhận thức được cả thặng dư dư thừa và các mặt hàng dư thừa dơ bẩn để họ có thể nhận thức đầy đủ về tác động cụ thể của mỗi mục đối với thu nhập ròng được báo cáo.
 
Là một nhà phân tích kiểm tra thu nhập ròng của công ty, bạn có thể dễ dàng giải thích cho ba loại mặt hàng dư thừa dơ bẩn đã đề cập trước đó. Bởi chỉ cần đảo ngược hoặc đưa ra khỏi các khoản bao gồm trong thu nhập ròng toàn diện, bạn sẽ thấy một trình dọn dẹp báo cáo thu nhập ròng và hiểu được áp dụng thu nhập ròng của công ty thu được trong giai đoạn báo cáo.
 
Tùy chọn chứng khoán nhân viên: Một mục thặng dư bẩn ẩn
 
Mặc dù các vật phẩm thừa thặng dư được biết đến dễ dàng bị xử lý, các vật phẩm dư thừa bẩn ẩn sẽ khó khăn hơn nhiều. Các mặt hàng dư thừa lớn ẩn bẩn là lựa chọn cổ phiếu nhân viên (ESOs) .
 
Nếu bạn không quen thuộc, ESO thường hoạt động như sau: Công ty cấp quyền chọn cuộc gọi cho nhân viên đủ điều kiện trong khi tùy chọn là tiền . Một số thời gian phải vượt qua cho các tùy chọn để vest , và sau đó các nhân viên có thể thực hiện tùy chọn cuộc gọi miễn là nó bây giờ là trong-the-tiền. Do đó, công ty nhận được giá đình công cho cổ phiếu cơ bản, và nhân viên sẽ nhận được cổ phiếu với giá thấp hơn giá thị trường mở.
 
Mặc dù những chi phí này rất khó để tính toán, nó đáng để các nhà đầu tư có thời gian làm như vậy. Nhiều công ty có lựa chọn cổ phiếu lớn và sử dụng các lựa chọn cổ phiếu như một hình thức bồi thường lớn. Vì vậy, trong các công ty như thế này, điều quan trọng là phải biết có bao nhiêu ESO thực sự là chi phí cho các cổ đông, vì mặt hàng dư thừa dơ bẩn này có khả năng chi phí cho các cổ đông một khoản tiền đáng kể.
 
Tính toán chi phí thực tế của ESO cho cổ đông
 
Tính toán chi phí thực tế của ESO cho cổ đông liên quan đến việc đi sâu vào các ghi chú của báo cáo tài chính. Bên trong, bạn sẽ tìm thấy thông tin về số lượng tùy chọn cổ phiếu có trọng số trung bình đã được thực hiện trong khoảng thời gian báo cáo và giá tấn công trung bình có trọng số. Để tính toán, hãy bắt đầu với giá cổ phiếu bình quân gia quyền của cổ phiếu của công ty trong kỳ báo cáo. Trừ giá tấn công trung bình có trọng số. Nhân số chênh lệch với số lượng cổ phiếu phát hành từ các lựa chọn cổ phiếu. Kết quả là chi phí cho các cổ đông cho tất cả các lựa chọn được thực hiện trong kỳ báo cáo. (Xem thêm: Kế toán và Định giá Tùy chọn Cổ phiếu của Nhân viên .)
 
Đây là chi phí cho cổ đông bởi vì theo phương trình bảng cân đối kế toán, vốn chủ sở hữu của công ty đại diện cho yêu cầu của cổ đông về tài sản ròng của công ty; tài sản ròng của công ty chỉ đơn giản là tài sản trừ đi tất cả các khoản nợ. Do đó, khi tài sản tăng lên, phải có vốn chủ sở hữu hoặc nợ phải trả.
 
Ngược lại, nếu vốn chủ sở hữu tăng lên (có lẽ là kết quả của việc thực hiện các lựa chọn cổ phiếu), thì tài sản của công ty phải tăng theo tỷ lệ. Vì tài sản của công ty sẽ không tăng theo tỷ lệ với giá trị mà người nắm giữ quyền chọn cổ phiếu nhận được từ việc thực hiện cổ phiếu, chênh lệch là chi phí cho cổ đông, nhưng không được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. (Xem thêm:  Kế toán và Định giá Tùy chọn Cổ phiếu của Nhân viên .)
 
Điểm mấu chốt
 
Như bạn có thể thấy, loại bỏ các chi phí dư thừa dồi dào phổ biến hơn từ thu nhập ròng của công ty là tương đối đơn giản khi so sánh với việc đo chi phí cho các cổ đông thực hiện ESO. Mặc dù việc thực hiện phép tính có thể phức tạp và khó khăn, nó sẽ cung cấp cho bạn bức tranh chính xác hơn về chi phí thực sự mà công ty phát sinh trong kỳ báo cáo.
 
Tags: Chua co du lieu

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn