GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Làm thế nào để bạn tính toán giá bán nếu bạn biết chi phí và lợi nhuận cần thiết?
 
Để tính toán giá bán, chúng ta hãy giả định rằng một sản phẩm có chi phí $ 100 và người bán muốn có một tỷ suất lợi nhuận 30% trên giá bán của nó, hoặc 30% của SP.
 
Mối quan hệ giữa giá bán, chi phí và lợi nhuận hoặc lợi nhuận gộp là:
 
SP - chi phí = lợi nhuận gộp hoặc tỷ suất lợi nhuận.
 
Nếu tổng lợi nhuận là 30% của SP, chi phí $ 100 sẽ được 70% của SP.
 
Đại số cho phép chúng ta tính toán giá bán như sau:
 
SP - chi phí = tổng lợi nhuận
 
SP - $ 100 = 30% của SP
 
1SP - $ 100 = 0.3SP
 
1SP - 0.3SP = $ 100 100
 
0.7 SP = $ 0.7SP / 0,7 = $ 100 / 0.7
 
SP = $ 142,85.
 
Để xác minh rằng một mức giá bán 142,85 $ sẽ cho chúng ta những lợi nhuận chính xác, chúng ta trừ chi phí $ 100 từ việc bán $ 142,85 giá bán.
 
Kết quả là lợi nhuận gộp là 42,85 $ mà khi chia cho giá bán cho chúng ta những lợi nhuận yêu cầu của 30% (42,85 $ / $ 142,85).
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn