trung tâm đào tạo kế toán hà nộiGIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Tính khả dụng nổi là gì?

Tính khả dụng nổi là thời gian giữa thời điểm một séc được gửi và khi các khoản tiền có sẵn cho người nhận. Nguyên nhân của sự chậm trễ là thời gian cần thiết để ngân hàng phát hành thực hiện việc kiểm tra và chuyển tiền đến ngân hàng nhận lệnh. Sự sẵn có phao hoạt động có lợi cho người trả tiền, mà vẫn giữ lại việc sử dụng tiền của nó trong suốt thời kỳ nổi. Phao này hoạt động chống lại lợi ích của người thụ hưởng, sẽ không sử dụng các khoản tiền này cho đến khi ngân hàng được ngân hàng hoàn trả.
 
Thời gian có sẵn của float có thể được giảm bằng cách sử dụng thanh toán điện tử. Chuyển khoản ngân hàng có tính khả dụng trong cùng ngày, trong khi các khoản thanh toán ACH có sẵn có 1-2 ngày.
 
Ví dụ về sự tồn tại của sự nổi lên, một doanh nghiệp hiện đang có một sự cân bằng trong tài khoản ngân hàng của mình là $ 42,000. Tổ chức nhận được một tờ séc trị giá 3.000 đô la từ khách hàng, gửi séc và ghi lại biên nhận tiền mặt trong hồ sơ của mình, dẫn đến số dư tiền mặt là 45.000 đô la. Các hồ sơ của ngân hàng vẫn sẽ cho thấy số dư 42.000 đô la trong vài ngày nữa, cho đến khi tờ séc thanh toán. Sự khác biệt này là 3.000 đô la tính sẵn có.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 

Số dư có sẵn là gì?

Số dư hiện có là số tiền mà chủ tài khoản ngân hàng thực sự có thể sử dụng. Số dư có sẵn được tính như số dư hiện tại, trừ tất cả các khoản tiền gửi chưa được đăng vào tài khoản. Chênh lệch thể hiện sự chậm trễ của ngân hàng trong việc ghi nhận các khoản tiền gửi vào tài khoản. Ngân hàng cần áp đặt sự chậm trễ này để chờ vốn từ ngân hàng phát hành. Tác động đối với chủ tài khoản là một khoản tiền mặt nhất định không thể rút khỏi tài khoản cho đến khi tiền gửi đã được ghi có vào tài khoản. Thời gian thanh toán bù trừ này thường là khoảng hai ngày, mặc dù thời gian thanh toán bù trừ này có thể kéo dài hơn nhiều khi ngân phiếu nước ngoài được thực hiện séc.
 
Chủ tài khoản phát hành séc vượt quá số dư có sẵn có thể phải trả khoản phí thấu chi từ ngân hàng, tức là khoản vay ngắn hạn từ ngân hàng cho chủ tài khoản.
Tags: Số dư có sẵn là gì? ;

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn