trung tâm đào tạo kế toán hà nội
truy Lượt Xem:11275
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Làm thế nào để tính toán chi phí sau thuế của nợ?

 
Các chi phí sau thuế của nợ là lãi suất trên nợ nhân (100% trừ đi mức thuế suất thuế thu nhập gia tăng).
 
Ví dụ, nếu nợ của một công ty có tỷ lệ lãi suất hàng năm là 10% và kết hợp thu nhập liên bang và tiểu bang của Tổng công ty mức thuế suất là 30%, chi phí sau thuế của nợ là 7%.
 
Việc tính toán là: [lãi suất 10% X (100% trừ đi 30% mức thuế suất)] = [10% X 70%] = 7%. Dưới đây là ví dụ bằng đô la. Nếu công ty có một khoản vay $ 100,000 với lãi suất hàng năm là 10%, lãi suất trả cho người cho vay sẽ có 10.000 $ mỗi năm.
 
Điều này chi phí lãi vay sẽ làm giảm thu nhập chịu thuế của công ty bằng $ 10,000 do đó tiết kiệm công ty $ 3,000 thuế thu nhập (30% mức thuế suất trên 10.000 $ giảm thu nhập chịu thuế).
 
Các chi phí sau thuế của các khoản nợ được tính như sau: $ 10,000 trả cho người cho vay trừ đi $ 3.000 tiết kiệm thuế thu nhập bằng một chi phí ròng của $ 7.000 cho mỗi năm về khoản vay $ 100,000. Điều này có nghĩa là các chi phí sau thuế là 7% ($ 7000 chia cho $ 100,000).
 
Để làm tốt hơn nghiệp vụ kế toán bạn tham khảo thêm: Hạch toán chi phí lãi vay 112

Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn