trung tâm đào tạo kế toán hà nội
truy Lượt Xem:10225

Làm thế nào để tính toán chi phí sau thuế của nợ?

 
Các chi phí sau thuế của nợ là lãi suất trên nợ nhân (100% trừ đi mức thuế suất thuế thu nhập gia tăng).
 
Ví dụ, nếu nợ của một công ty có tỷ lệ lãi suất hàng năm là 10% và kết hợp thu nhập liên bang và tiểu bang của Tổng công ty mức thuế suất là 30%, chi phí sau thuế của nợ là 7%.
 
Việc tính toán là: [lãi suất 10% X (100% trừ đi 30% mức thuế suất)] = [10% X 70%] = 7%. Dưới đây là ví dụ bằng đô la. Nếu công ty có một khoản vay $ 100,000 với lãi suất hàng năm là 10%, lãi suất trả cho người cho vay sẽ có 10.000 $ mỗi năm.
 
Điều này chi phí lãi vay sẽ làm giảm thu nhập chịu thuế của công ty bằng $ 10,000 do đó tiết kiệm công ty $ 3,000 thuế thu nhập (30% mức thuế suất trên 10.000 $ giảm thu nhập chịu thuế).
 
Các chi phí sau thuế của các khoản nợ được tính như sau: $ 10,000 trả cho người cho vay trừ đi $ 3.000 tiết kiệm thuế thu nhập bằng một chi phí ròng của $ 7.000 cho mỗi năm về khoản vay $ 100,000. Điều này có nghĩa là các chi phí sau thuế là 7% ($ 7000 chia cho $ 100,000).
 
Để làm tốt hơn nghiệp vụ kế toán bạn tham khảo thêm: Hạch toán chi phí lãi vay 112

Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online90
Tổng xem1