GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Tính toán hàng tồn kho trung bình

 
Tổng quan Hàng tồn kho Trung bình
 
Khoảng không quảng cáo trung bình được sử dụng để ước lượng lượng hàng tồn kho mà doanh nghiệp thường có trong một khoảng thời gian dài hơn tháng trước. Kể từ khi số dư hàng tồn kho được tính vào cuối ngày làm việc cuối cùng của tháng, nó có thể thay đổi đáng kể so với số tiền trung bình trong một khoảng thời gian dài hơn, tùy thuộc vào việc có một sự rút gọn đột ngột của hàng tồn kho hay có lẽ là một nhà cung cấp lớn giao hàng vào cuối tháng.
 
Khoảng không trung bình cũng hữu ích so với doanh thu. Do thu nhập thường được trình bày trong báo cáo kết quả thu nhập không chỉ trong tháng gần đây nhất mà còn cho cả năm tính thì cũng nên tính toán lượng hàng tồn kho trung bình cho năm tính đến thời điểm đó và sau đó khớp với số dư hàng tồn kho trung bình đến doanh thu hàng năm, để xem có bao nhiêu đầu tư hàng tồn kho là cần thiết để hỗ trợ một mức độ bán hàng nhất định.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 

Tính toán tồn kho trung bình

Trong trường hợp đầu tiên, nơi mà bạn chỉ đơn giản muốn tránh sử dụng số lượng tồn kho cuối tháng đột ngột hoặc giảm, tính toán khoảng không trung bình là cộng lại số dư hàng tồn kho đầu và cuối cho một tháng và chia cho hai. Công thức là:
 
(Số hàng tồn kho cuối cùng + Hàng tồn kho cuối kỳ) / 2
 
Trong trường hợp thứ hai, nơi bạn muốn có được một số lượng hàng tồn kho trung bình đại diện cho khoảng thời gian mà doanh số bán hàng được cập nhật, hãy cộng lại số dư hàng tồn kho kết thúc cho tất cả các tháng có trong năm tính đến thời điểm này và chia cho số tháng trong năm-to-date. Ví dụ: nếu bây giờ là ngày 31 tháng 3 và bạn muốn xác định khoảng không quảng cáo trung bình để đối sánh với doanh số bán hàng trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 thì tính toán có thể là:
 
Tháng kết thúc hàng tồn kho 185.000 đô la
 
Tháng 2 kết thúc hàng tồn kho 213.000 đô la
 
Tháng kết thúc hàng tồn kho 142.000 đô la
 
Toàn bộ 540.000 đô la
 
Khoảng không quảng cáo trung bình = Tổng / 3 180.000 đô la
 
Ngày kiểm kê
 
Một biến thể về khái niệm khoảng không quảng cáo trung bình là tính số ngày kiểm kê chính xác trên tay, dựa vào khoảng thời gian mà lịch sử đưa ra để bán hàng tồn kho. Tính toán này là:
 
365 ÷ (Hàng năm giá vốn hàng bán ÷ Bản kê)
 
Do đó, nếu một công ty đã tính hàng năm chi phí hàng hoá bán được là $ 1,000,000 và số dư hàng tồn kho cuối là $ 200,000, ngày kiểm kê của nó trong tay được tính như sau:
 
365 ÷ (1.000.000 ÷ 200.000 đô la) = 73 Ngày kiểm kê

Vấn đề tồn kho trung bình

Sau đây là tất cả các vấn đề với tính toán hàng tồn kho trung bình:
 
Cơ sở kết thúc tháng . Tính toán dựa trên số dư hàng tồn kho cuối tháng, có thể không đại diện cho số dư hàng tồn kho trung bình trên cơ sở hàng ngày. Ví dụ: một công ty có thể thường xuyên có một đợt bán hàng khổng lồ vào cuối mỗi tháng để đáp ứng các dự báo về doanh số bán hàng của mình, điều này có thể làm giảm lượng hàng tồn kho cuối tháng xuống thấp hơn nhiều so với số tiền hàng ngày thông thường.
 
Bán hàng theo mùa . Nếu bạn đang sử dụng trung bình khoảng không quảng cáo dựa trên số dư cuối tháng cho kết quả tính toán từ đầu năm, kết quả có thể sai lệch nếu doanh thu của công ty theo mùa . Điều này có thể gây ra số dư hàng tồn kho thấp bất thường vào cuối mùa bán chính, cũng như bước tăng lớn trong số dư hàng tồn kho ngay trước khi bắt đầu mùa bán chính.
 
Số dư ước tính . Đôi khi ước tính số dư hàng tồn kho cuối tháng, thay vì dựa vào số lượng hàng tồn kho . Điều này có nghĩa là một phần tính toán trung bình có thể được dựa trên ước tính, do đó làm cho lượng hàng tồn kho trung bình không hợp lệ.
bài tập tính giá xuất kho ;

Bình luận

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn