GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Tính tổng các cột dựa trên tiêu chí liền kề

Công thức chung 
 
= SUMPRODUCT ( - ( range1 = criteria ), range2 )
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Giải trình 
 
tinh-tong-cac-cot-dua-tren-tieu-chi-lien-ke
 
Để tổng hợp hoặc các cột phụ tổng hợp dựa trên tiêu chí trong các cột liền kề, bạn có thể sử dụng một công thức dựa trên chức năng SUMPRODUCT.
 
Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong L5 là:
 
= SUMPRODUCT ( - ( $ B5: $ H5 = J $ 4 ), $ C5: $ I5 )
 
Công thức này hoạt động như thế nào
 
Tại cốt lõi, sử dụng SUMPRODUCT để nhân sau đó kết hợp các sản phẩm của hai mảng: array1 và array2. Array1 được thiết lập để hoạt động như một "bộ lọc" để chỉ cho phép các giá trị đáp ứng tiêu chí.
 
Array1 sử dụng một dải bắt đầu trên cột thứ nhất có chứa các giá trị phải vượt qua các tiêu chí. Các "giá trị tiêu chuẩn" này nằm trong một cột ở bên trái, và ngay lập tức giáp "các giá trị dữ liệu".
 
Các tiêu chí được áp dụng như một phép thử đơn giản tạo ra một mảng giá trị TRUE và FALSE:
 
- ( $ B5: $ H5 = J $ 4 )
 
Bit này của công thức "kiểm tra" từng giá trị trong mảng đầu tiên bằng cách sử dụng các tiêu chí được cung cấp, sau đó sử dụng một tiêu cực hai (-) để ép buộc các giá trị TRUE và FALSE kết quả với số không và zeros. Kết quả sẽ như sau:
 
{1,0,0,0,1,0,1}
 
Lưu ý rằng 1s tương ứng với các cột 1,5, và 7, đáp ứng tiêu chí "A".
 
Đối với mảng2 bên trong SUMPRODUCT, chúng ta sử dụng một dải được "chuyển" bởi một cột ở bên phải. Phạm vi này bắt đầu với cột đầu tiên chứa các giá trị để kết hợp và kết thúc bằng cột cuối cùng chứa các giá trị để tổng hợp.
 
Vì vậy, trong công thức ví dụ trong J5, sau khi các mảng đã được phổ biến, chúng ta có:
 
= SUMPRODUCT ( { 1 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 1 } , { 1 , "B" , 1 , "A" , 1 , "A" , 1 } )
 
SUMPRODUCT được lập trình đặc biệt để bỏ qua các lỗi do kết quả của các giá trị văn bản nhân, nên mảng cuối cùng sẽ như sau:
 
{1,0,0,0,1,0,1}
 
Các giá trị duy nhất mà "tồn tại" nhân là những giá trị tương ứng với 1s inside array1. Bạn có thể nghĩ đến logic trong array1 "lọc" các giá trị trong array2.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn