GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Tính tổng Kết hợp nếu các ô chứa dấu sao với nhau

Công thức chung 
 
= SUMIF ( phạm vi , "* ~ **" , sum_range )
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
 
Giải trình 
 
tinh-tong-ket-hop-neu-cac-o-chua-dau-sao-voi-nhau
 
Để tổng hợp nếu ô chứa dấu hoa thị, bạn có thể sử dụng hàm SUMIF với ký tự "escape" đặc biệt "~".
 
Trong ví dụ được hiển thị, ô G6 chứa công thức này:
 
= SUMIF ( C5: C11 , "* ~ **" , D5: D11 )
 
Công thức này cộng lại số tiền trong cột D khi giá trị trong cột C chứa "*". 
 
Công thức làm việc như thế nào
 
Hàm SUMIF hỗ trợ ký tự đại diện. Dấu hoa thị (*) có nghĩa là "một hoặc nhiều ký tự", trong khi dấu chấm hỏi (?) Có nghĩa là "một nhân vật bất kỳ".
 
Những ký tự đại diện cho phép bạn tạo các tiêu chí như "bắt đầu bằng", "kết thúc bằng", "chứa 3 ký tự" và vân vân.
 
Bởi vì dấu hoa thị và dấu chấm hỏi là ký tự đại diện, nếu bạn muốn tìm kiếm các ký tự đặc biệt, bạn sẽ cần phải thoát chúng bằng dấu ngã (~). Dấu ngã làm cho Excel xử lý ký tự sau theo nghĩa đen.
 
Trong trường hợp này, chúng tôi sử dụng dấu "~ *" để khớp với dấu sao chữ, nhưng nó được bao quanh bởi dấu hoa thị ở hai bên, để khớp với dấu sao ở bất kỳ đâu trong ô. Nếu bạn chỉ muốn khớp một dấu hoa thị ở cuối ô, hãy sử dụng: "* ~ **" cho các tiêu chí.
 
Thay thế với SUMIFS
 
Bạn cũng có thể sử dụng chức năng SUMIFS. SUMIFS có thể xử lý nhiều tiêu chí, và thứ tự của các đối số khác với SUMIF. Với SUMIFS, phạm vi tổng hợp luôn luôn đi đầu tiên trong danh sách đối số, tiếp theo là các cặp phạm vi / tiêu chuẩn:
 
= SUMIFS ( D5: D11 , C5: C11 , "* ~ **" )

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn