trung tâm đào tạo kế toán hà nội


GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Tính tổng mỗi n hàng trong excel

Công thức chung 
 
= SUM ( OFFSET ( A1 , ( ROW () - bù đắp ) * n , 0 , n , 1 ))
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Giải trình 
 
tinh-tong-moi-n-hang-trong-excel
 
Để tổng hợp mỗi n hàng, bạn có thể sử dụng một công thức dựa trên hàm OFFSET và SUM. Trong ví dụ minh họa, công thức trong F4 là:
 
= SUM ( OFFSET ( $ C $ 3 , ( ROW () - 4 ) * 5 , 0 , 5 , 1 ))
 
Công thức này hoạt động như thế nào
 
Trong ví dụ này, có 5 dòng dữ liệu cho mỗi tuần (Thứ Hai-Thứ Sáu) vì vậy chúng ta muốn tổng hợp mỗi 5 hàng. Để xây dựng một dãy tương ứng với 5 hàng đúng trong mỗi tuần, chúng ta sử dụng chức năng OFFSET. Trong F4 chúng ta có:
 
OFFSET ( $ C $ 3 , ( ROW () - 4 ) * 5 , 0 , 5 , 1 )
 
Cell C3 là tham chiếu, đã nhập như là một tham chiếu tuyệt đối. Đối số tiếp theo là hàng, mấu chốt của vấn đề. Chúng ta cần logic mà sẽ tìm ra hàng bắt đầu chính xác cho mỗi tuần. Đối với điều này, chúng tôi sử dụng chức năng ROW. Bởi vì công thức nằm ở hàng 4, ROW () sẽ trả về 4. Chúng ta sử dụng thực tế này để tạo ra logic chúng ta cần, trừ 4, và nhân kết quả bằng 5:
 
( ROW () - 4 ) * 5
 
Điều này sẽ tạo ra một đối số dòng 0 trong F4, 5 trong F5, và 10 trong F6.
 
Cột được nhập vào bằng không, chiều cao là 5 và chiều rộng là 1.
 
Hàm OFFSET trả về một dải SUM (phạm vi C3: C7 cho F4), và SUM trả về tổng của tất cả các số trong dải đó.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn