GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Tính tổng theo năm trong excel

Công thức chung 
 
= SUMIFS ( sum_range , ngày , "> =" & DATE ( năm ), ngày , "<=" & DATE ( năm , 12 , 31 ))
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Giải trình 
 
tinh-tong-theo-nam-trong-excel
 
Nếu bạn cần tổng hợp nếu theo năm, bạn có thể sử dụng hàm SUMIFS với hai tiêu chí.
 
Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong H6 là:
 
= SUMIFS ( số lượng , ngày , "> =" & NGÀY ( G6 , 1 , 1 ), ngày , "<=" & NGÀY ( G6 , 12 , 31 ))
 
Kết quả là tổng số tiền cho năm 2011. Khi sao chép, công thức cũng tạo ra một tổng số cho năm 2012 và 2013.
 
Công thức này hoạt động như thế nào
 
Đối số đầu tiên của SUMIFs luôn là phạm vi tổng hợp ("sum_range") và tiêu chí được cung cấp dưới dạng một hoặc nhiều cặp phạm vi / tiêu chuẩn.
 
Trong ví dụ này, phạm vi tổng hợp là một dải có tên gọi là "amount" (E3: E2931), và các tiêu chí được cung cấp theo hai cặp, cả hai đều sử dụng một dải có tên gọi là "date" (B3: B2931).
 
Trong mỗi trường hợp, chức năng DATE được sử dụng trong các tiêu chí để xây dựng hai ngày hợp lệ, cả hai đều sử dụng với cùng một năm:
 
1. Ngày đầu tiên của năm 2011 
 
2. Ngày cuối cùng của năm 2011
 
Những ngày này xuất hiện trong công thức như sau:
 
ngày ,  "> =" & NGÀY ( G6 , 1 , 1 )  // nay là > = để 1 / 1 / 2011 
ngày ,  "<=" & NGÀY ( G6 , 12 , 31 )  // ngày là <=  12 / 31 / 2011
 
Do đó, công thức trả lại tổng số tiền cho tất cả các khoản trong năm 2011 chỉ.
 
Bởi vì chúng tôi đang sử dụng một tham chiếu ô để cung cấp một năm, công thức này có thể được sao chép xuống để tạo tổng cộng cho năm 2012 và 2013.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn