trung tâm đào tạo kế toán hà nội


GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Tính tổng theo số tuần trong excel

Công thức chung 
 
= SUMIFS ( sumrange , weekrange , tuần )
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Giải trình 
 
tinh-tong-theo-so-tuan-trong-excel
 
Tổng kết theo tuần, bạn có thể sử dụng một công thức dựa trên chức năng SUMIFS. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong H5 là:
 
= SUMIFS ( tổng cộng , màu sắc , $ G5 , tuần , H $ 4 )
 
trong đó "tổng" là dải có tên  D5: D16, "màu" là dải có tên B5: B16, và "tuần" là dải có tên E5: E16.
 
Công thức này hoạt động như thế nào
 
Hàm SUMIFS có thể tổng hợp phạm vi dựa trên nhiều tiêu chí.
 
Trong vấn đề này, chúng tôi sẽ định cấu hình SUMIFS để tổng số tiền trong phạm vi tên "tổng" theo số tuần sử dụng hai tiêu chí:
 
màu sắc bằng với cột giá trị G
 
tuần bằng với giá trị trong hàng 4
 
= SUMIFS ( tổng cộng , màu sắc , $ G5 , tuần , H $ 4 )
 
Lưu ý $ G5 và H $ 4 đều là tài liệu tham khảo hỗn hợp, để công thức có thể được sao chép trong suốt bảng.
 
Cột E là cột trợ giúp , và chứa hàm WEEKNUM:
 
= WEEKNUM ( C5 )
 
Số tuần trong hàng 4 là các giá trị số sử dụng định dạng số tùy chỉnh "Wk" 0.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn