GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Tính trung bình 5 giá trị cuối cùng trong các cột

Công thức chung 
 
= AVERAGE ( OFFSET ( firstcell , 0 , COUNT ( rng ) - N , 1 , N ))
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Giải trình 
 
tinh-trung-binh-5-gia-tri-cuoi-cung-trong-cac-cot
 
Để trung bình 5 giá trị dữ liệu cuối cùng trong một dãy các cột, bạn có thể sử dụng chức năng AVERAGE cùng với các hàm COUNT và OFFSET. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong F6 là:
 
= AVERAGE ( OFFSET ( D5 , 0 , COUNT ( D5: J5 ) - 5 , 1 , 5 ))
 
Công thức này hoạt động như thế nào
 
Hàm OFFSET có thể được sử dụng để xây dựng dải động bằng cách sử dụng một ô bắt đầu và cho các hàng, cột, chiều cao và chiều rộng.
 
Các đối số hàng và cột hoạt động như "bù đắp" từ tham chiếu bắt đầu. Đối số chiều cao và chiều rộng, cả hai tùy chọn, xác định có bao nhiêu hàng và cột trong dải cuối cùng. Chúng tôi muốn OFFSET trả lại một dải bắt đầu ở mục cuối cùng và mở rộng "ngược" vì vậy chúng tôi cung cấp các đối số như sau:
 
tham chiếu - tham chiếu bắt đầu là D5 - ô bên phải của công thức, và ô thứ nhất trong dải giá trị mà chúng ta đang làm việc.
 
hàng - chúng tôi sử dụng 0 cho các đối số hàng, bởi vì chúng tôi muốn ở lại trong cùng một hàng.
 
cột - đối số cột, chúng ta sử dụng hàm COUNT để đếm tất cả các giá trị trong dải, sau đó trừ đi 5. Điều này sẽ thay đổi khoảng 5 cột đầu tiên sang trái.
 
chiều cao - chúng ta sử dụng 1 vì chúng ta muốn có một dãy ô 1 hàng là kết quả cuối cùng.
 
chiều rộng - chúng ta sử dụng 5, vì chúng ta muốn có một dãy cuối với 5 cột.
 
Đối với công thức trong C5, OFFSET trả về một phạm vi cuối cùng của F5: J5. Điều này đi vào chức năng AVERAGE trả về giá trị trung bình của 5 giá trị trong dải
 
Dưới 5 giá trị
 
Nếu có ít hơn 5 giá trị, công thức sẽ trả về một tham chiếu tròn lỗi, vì phạm vi sẽ kéo dài trở lại vào ô có chứa công thức. Để ngăn chặn công thức này, bạn có thể điều chỉnh công thức như sau:
 
= AVERAGE ( OFFSET ( đầu tiên , 0 , COUNT ( rng ) - MIN ( N , COUNT ( rng )), 1 , MIN ( N , COUNT ( rng ))))
 
Ở đây chúng tôi sử dụng chức năng MIN để "bắt" các tình huống mà có ít hơn 5 giá trị, và sử dụng tính thực tế khi có.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn