GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Tính trung bình 5 giá trị cuối cùng trong excel

Công thức chung 
 
= AVERAGE ( OFFSET ( A1 , COUNT ( A: A ), 0 , - N ))
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Giải trình 
 
tinh-trung-binh-5-gia-tri-cuoi-cung-trong-excel
Để tính trung bình 5 điểm dữ liệu cuối cùng, bạn có thể sử dụng chức năng AVERAGE cùng với các hàm COUNT và OFFSET. Bạn có thể sử dụng cách tiếp cận này để tính trung bình các điểm dữ liệu cuối cùng N: 3 ngày qua, 6 lần đo cuối cùng, v.v.
 
Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong F6 là:
 
= AVERAGE ( OFFSET ( C3 , COUNT ( C: C ), 0 , - 5 ))
 
Công thức này hoạt động như thế nào
 
Hàm OFFSET có thể được sử dụng để tạo các dãy hình chữ nhật động. Với tham chiếu bắt đầu, bạn có thể chỉ định hàng, cột, chiều cao và chiều rộng.
 
Các đối số hàng và cột hoạt động như "bù đắp" từ tham chiếu bắt đầu. Đối số chiều cao và chiều rộng, cả hai tùy chọn, xác định có bao nhiêu hàng và cột trong dải cuối cùng.
 
Trong trường hợp này, tham chiếu bắt đầu được cung cấp như là C3 tế bào trên dữ liệu thực tế.
 
Chúng ta muốn OFFSET trả lại một dãy có nguồn gốc từ mục nhập cuối cùng trong cột C, vì vậy chúng ta sử dụng hàm COUNT với tất cả các cột C để lấy hàng cần thiết. COUNT chỉ tính các giá trị số, vì vậy tiêu đề trong hàng 3 sẽ tự động bị bỏ qua.
 
Với 8 giá trị số trong cột C, OFFSET giải quyết:
 
OFFSET ( C3 , 8 , 0 , - 5 )
 
Với các giá trị này, OFFSET bắt đầu ở C3, bù đắp 8 hàng đến C11, sau đó sử dụng -5 để mở rộng khoảng chữ nhật lên "ngược" 5 hàng để tạo ra phạm vi C7: C11.
 
Cuối cùng, OFFSET trả về phạm vi C7: C11 đến hàm AVERAGE, tính trung bình các giá trị trong dải đó.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn