GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Tổng chi phí trung bình là gì

 
Tổng chi phí trung bình là tổng của tất cả các chi phí phát sinh để sản xuất hàng loạt, chia cho số đơn vị sản xuất. Kết quả bao gồm sự kết hợp của tất cả các chi phí cố định và chi phí phát sinh để sản xuất ra các đơn vị, và do đó được coi là sự tổng hợp chi phí toàn diện nhất cho sản xuất. Công thức là:
 
(Tổng chi phí cố định + Tổng chi phí biến đổi) / Số lượng các đơn vị sản xuất = Tổng chi phí trung bình
 
Khái niệm này rất hữu ích trong việc định giá dài hạn, trong đó giá bán đơn vị được chào bán (trừ các khoản chiết khấu) phải vượt quá tổng chi phí trung bình. Bất kỳ mức giá thấp nào không cho phép doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận trong thời gian dài.
 
Một vấn đề với khái niệm này là khi sản lượng tăng, chi phí gia tăng để sản xuất một đơn vị giảm, do đó chi phí của đơn vị cuối cùng sản xuất có thể thấp hơn nhiều so với chi phí của đơn vị đầu tiên sản xuất. Chênh lệch này được giấu trong tổng chi phí trung bình.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 

Chi phí tránh được

Chi phí tránh được là chi phí có thể được loại bỏ bằng cách không tham gia vào hoặc không còn hoạt động. Ví dụ: nếu bạn chọn đóng một dây chuyền sản xuất, thì chi phí của tòa nhà trong đó được đặt là chi phí có thể tránh được, vì bạn có thể bán tòa nhà. Khái niệm chi phí có thể tránh được là rất quan trọng khi tham gia vào các hoạt động giảm chi phí.
 
Về lâu dài, tất cả các chi phí đều có thể tránh được. Ví dụ, một hợp đồng thuê 30 năm là không thể tránh được nếu thời gian ra quyết định là hơn 30 năm. Trong ngắn hạn, các chi phí được uỷ nhiệm theo luật định hoặc do chính phủ uỷ quyền, chẳng hạn như hợp đồng thuê mướn hay nghĩa vụ dọn sạch môi trường, không phải là chi phí tránh được.
 
Nói chung, chi phí biến đổi được coi là chi phí có thể tránh được, trong khi chi phí cố định không được coi là chi phí có thể tránh được. Trong thời gian rất ngắn, nhiều chi phí được coi là cố định và do đó không thể tránh khỏi.
 
Từ quan điểm quản lý rủi ro, cần định kỳ xem xét cấu trúc chi phí của một doanh nghiệp và cố gắng thay đổi càng nhiều chi phí càng tốt từ mức không thể tránh khỏi đối với thể loại tránh được, cho phép quản lý có cơ hội lớn hơn để điều động nếu doanh nghiệp bị thiếu hụt thu nhập và phải cắt giảm chi phí. Ví dụ, một hợp đồng thuê có thể được gia hạn với thời hạn ngắn hơn, để ban quản lý có quyền hủy bỏ chi phí liên quan trong một khoảng thời gian ngắn hơn so với trường hợp trước đó. Như đã lưu ý trong ví dụ, cách tiếp cận chiến lược chung để đối phó với các chi phí có thể tránh được là cam kết rút ngắn khoảng thời gian cho các khoản chi tiêu theo kế hoạch.
 
Điều khoản tương tự
 
Chi phí tránh được cũng được gọi là chi phí có thể bỏ ra.
Chi phí tránh được là gì ? ;

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn