GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Tổng của tháng bỏ qua năm trong excel

Công thức chung 
 
= SUMPRODUCT (( THÁNG ( ngày ) = tháng ) * số tiền )
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Giải trình 
 
tong-cua-thang-bo-qua-nam-trong-excel
 
Để tổng hợp dữ liệu theo tháng, bỏ qua năm, bạn có thể sử dụng một công thức dựa trên các chức năng SUMPRODUCT và MONTH.
 
Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong H6 là:
 
= SUMPRODUCT (( THÁNG ( ngày ) = 3 ) * Số tiền )
 
Kết quả là tổng cộng doanh thu trong tháng 3, bất kể năm nào.
 
Công thức này hoạt động như thế nào
 
Công thức này sử dụng hai dải có tên:
 
ngày = B5: B2932
số tiền =   E5: E2932
 
Bên trong chức năng SUMPRODUCT, chức năng MONTH được sử dụng để trích xuất số tháng cho mỗi ngày trong bộ dữ liệu. Một phiên bản rút gọn của kết quả là một mảng có thể giống như sau:
 
{ 1 ; 1 ; 1 ; 2 ; 2 ; 2 ; 3 ; 3 ; 3 }
 
Mỗi giá trị được so sánh với 3 (số tháng của tháng 3) để có kết quả như sau:
 
{ FALSE ; FALSE ; FALSE ; FALSE ; FALSE ; FALSE ; TRUE ; TRUE ; TRUE }
 
Mảng này sau đó được nhân với giá trị số tiền liên quan đến mỗi ngày March. Thao tác toán thay đổi giá trị TRUE FALSE thành các giá trị và số không, vì vậy thao tác sẽ giống như sau:
 
 { 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 1 ; 1 ; 1 }  *  ( 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 }
 
Trường hợp 100 chỉ là một giữ chỗ cho bất kỳ số tiền. Kết quả là một mảng đơn như sau: 
 
 { 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 100 ; 100 ; 100 }
 
Lưu ý số tiền còn lại duy nhất có liên quan đến tháng 3, số còn lại là số không.
 
SUMPRODUCT sau đó tổng kết các mục trong mảng và trả về kết quả, 300 trong ví dụ viết tắt ở trên và 25.521 trong ảnh chụp màn hình. 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn