trung tâm đào tạo kế toán hà nội


GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Tổng phụ theo màu trong excel

 
Công thức chung 
 
= SUMIF ( color_range , criteria , number_range )
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Giải trình 
 
tong-phu-theo-mau-trong-excel
 
Nếu bạn cần thêm các số tổng phụ theo màu sắc, bạn có thể dễ dàng thực hiện với chức năng SUMIF.
 
Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong G5 là:
 
= SUMIF ( $ B $ 4: $ B $ 11 , F5 , $ D $ 4: $ D $ 11 )
 
Công thức này hoạt động như thế nào
 
Hàm SUMIF có ba đối số: phạm vi, tiêu chí, và sum_range. Trong trường hợp này, chúng ta đang sử dụng:
 
Phạm vi: $ B $ 4: $ B $ 11 - Đây là tập hợp các ô mà tiêu chí (một màu trong cột F trong trường hợp này) sẽ được áp dụng. Đây là một tài liệu tham khảo tuyệt đối sẽ không thay đổi khi công thức được sao chép. 
 
Tiêu chí: F5 - một địa chỉ tương đối sẽ thay đổi khi sao chép. Tham khảo này đơn giản chỉ cần lấy các tiêu chí từ các tế bào liền kề trong cột F.
 
Sum_range: $ D $ 4: $ D $ 11 - Đây là tập hợp các ô được tổng hợp bởi SUMIF, khi các tiêu chí được cung cấp là TRUE. Đây là một tài liệu tham khảo tuyệt đối sẽ không thay đổi khi công thức được sao chép.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn