GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Tổng phụ theo số hoá đơn trong excel

Công thức chung 
 
= IF ( COUNTIF ( phạm vi , tiêu chí ) = 1 , SUMIF ( phạm vi , tiêu chí , sumrange , "" )
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Giải trình 
 
tong-phu-theo-so-hoa-don-trong-excel
 
Để các giá trị phụ bằng số hóa đơn, bạn có thể sử dụng một công thức dựa trên COUNTIF và SUMIF. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong E5 là:
 
= IF ( COUNTIF ( $ B $ 5: B5 , B5 ) = 1 , SUMIF ( $ B: $ B , B5 , $ D: $ D ), "" )
 
Công thức này hoạt động như thế nào
 
Công thức này sử dụng COUNTIF với phạm vi mở rộng để kiểm tra xem hàng hiện tại là sự xuất hiện đầu tiên của một số hóa đơn nhất định hay không:
 
COUNTIF ( $ B $ 5: B5 , B5 ) = 1
 
Biểu thức này chỉ trả về TRUE khi đây là lần xuất hiện đầu tiên của một số hoá đơn cho trước. Nếu vậy, tính toán SUMIF được chạy:
 
SUMIF ( $ B: $ B , B5 , $ D: $ D )
 
Ở đây, SUMIF được sử dụng để tạo tổng số tiền bằng số hoá đơn, sử dụng số tiền trong cột D.
 
Nếu đếm không phải là 1, công thức chỉ cần trả về một chuỗi rỗng ("")

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn