GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Tổng tài sản trung bình là gì

Tổng tài sản trung bình được định nghĩa là số tài sản trung bình được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán của công ty vào cuối năm hiện tại và năm trước. Con số này được sử dụng phổ biến nhất so với tổng doanh số của năm hiện tại, để xác định số lượng tài sản cần thiết để hỗ trợ một lượng bán hàng nhất định. Đây là một so sánh hữu ích, vì mức tài sản thấp so với doanh thu nghĩa là nhóm quản lý đang sử dụng hiệu quả tài sản của mình để điều hành doanh nghiệp.
 
Công thức tổng tài sản trung bình là:
 
(Tổng tài sản cuối năm + Tổng tài sản cuối năm trước) ÷ 2
 
So với tổng doanh số bán hàng ít hữu ích cho một công ty rất thành công đã tích lũy một số tiền lớn, vì số tiền mặt được tính trong tổng tài sản trung bình. Trong trường hợp này, tính toán có thể được sửa đổi để loại trừ nhiều hơn một lượng tiền mặt khiêm tốn.
 
Một biến thể khác là tính tổng khối lượng tài sản vào cuối mỗi tháng. Bằng cách làm như vậy, tính toán này sẽ tránh bất kỳ sự giảm hoặc tăng đột biến nào trong tổng số tài sản có thể xảy ra nếu chỉ sử dụng số liệu tài sản cuối năm.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 

Cổ phiếu đang lưu hành bình quân

Khái niệm tỷ lệ cổ phiếu trung bình được sử dụng để tính toán thu nhập trên mỗi cổ phần thông tin. Các cổ phiếu trung bình chưa thanh toán được chèn vào mẫu số của thu nhập trên mỗi cổ phiếu tính, để thu được lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong một kỳ báo cáo. Thông tin này chỉ được báo cáo bởi các công ty công khai; bạn không cần báo cáo thông tin này cho các thực thể tư nhân, chính phủ, hoặc phi lợi nhuận.
 
Việc tính toán số cổ phiếu phổ thông bình quân là cơ sở tính trọng số trung bình, kết quả là có kết quả trung bình chính xác hơn nếu tính toán trung bình đơn giản đã được sử dụng.
 
Ví dụ, một doanh nghiệp có 100,000 cổ phiếu bán ra vào đầu tháng Giêng. Sau đó, phát hành 40.000 cổ phiếu vào đầu tháng 2, và 20.000 cổ phiếu vào đầu tháng 3. Tính đến hết tháng 3, tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 160.000. Để tính toán số cổ phiếu đang lưu hành bình quân, chúng tôi giả định có 100,000 cổ phiếu lưu hành trong tháng 1, 140.000 cổ phiếu được lưu hành trong suốt tháng 2 và 160.000 cổ phiếu được lưu hành trong suốt tháng 3. Khi ba tháng này được tổng hợp, kết quả là 400.000 cổ phần. Khi chúng tôi phân chia con số này vào ba tháng của thời gian đo, số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành là 133.333 cổ phiếu.
 
Nếu thay vào đó sử dụng một mức trung bình đơn giản trong ví dụ, chúng tôi sẽ bổ sung số dư cổ phiếu ban đầu vào số dư cuối cùng và chia cho hai, dẫn đến cổ phiếu trung bình là 130.000 cổ phiếu.
Cổ phiếu đang lưu hành bình quân là gì? ;

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn