trung tâm đào tạo kế toán hà nội
truy Lượt Xem:10017

Transpose bảng mà không có số không

Công thức chung 
 
= TRANSPOSE ( IF ( rng = "" , "" , rng ))
 
Giải trình 
 
Để tự động chuyển một bảng chứa các khoảng trống, bạn có thể sử dụng một công thức mảng sử dụng các hàm TRANSPOSE và IF.
 
transpose-bang-ma-khong-co-so-khong
 
Trong ví dụ được hiển thị, công thức mảng đa cell trong I9 là:
 
= TRANSPOSE (IF (B5: F6 = "", "", B5: F6))
 
Lưu ý: đây là một công thức mảng phải được nhập với Control + Shift + Enter trên toàn bộ phạm vi H5: I9.
 
Công thức này hoạt động như thế nào
 
Chức năng TRANSPOSE tự động chuyển các giá trị theo hướng ngang theo chiều dọc và ngược lại.
 
Tuy nhiên, nếu một ô nguồn trống (trống) TRANSPOSE sẽ cho ra một số không. Để khắc phục sự cố đó, công thức này chứa hàm IF kiểm tra xem ô đầu tiên có trống hay không. Khi một ô trống, hàm IF cung cấp một chuỗi rỗng ("") để chuyển vị. Nếu không, IF cung cấp giá trị bình thường.
 
Nếu không có IF, mảng vào TRANSPOSE sẽ như sau:
 
{"Item", "apples", "lê", "limes", 0; "Qty", 14,10,4,0}
 
Sau IF, hình như sau:
 
{"Mục", "táo", "lê", "limes", ""; "Qty", 14,10,4, ""}
 

Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online
Tổng xem1