trung tâm đào tạo kế toán hà nội


GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Transpose bảng mà không có số không

Công thức chung 
 
= TRANSPOSE ( IF ( rng = "" , "" , rng ))
 
Giải trình 
 
Để tự động chuyển một bảng chứa các khoảng trống, bạn có thể sử dụng một công thức mảng sử dụng các hàm TRANSPOSE và IF.
 
transpose-bang-ma-khong-co-so-khong
 
Trong ví dụ được hiển thị, công thức mảng đa cell trong I9 là:
 
= TRANSPOSE (IF (B5: F6 = "", "", B5: F6))
 
Lưu ý: đây là một công thức mảng phải được nhập với Control + Shift + Enter trên toàn bộ phạm vi H5: I9.
 
Công thức này hoạt động như thế nào
 
Chức năng TRANSPOSE tự động chuyển các giá trị theo hướng ngang theo chiều dọc và ngược lại.
 
Tuy nhiên, nếu một ô nguồn trống (trống) TRANSPOSE sẽ cho ra một số không. Để khắc phục sự cố đó, công thức này chứa hàm IF kiểm tra xem ô đầu tiên có trống hay không. Khi một ô trống, hàm IF cung cấp một chuỗi rỗng ("") để chuyển vị. Nếu không, IF cung cấp giá trị bình thường.
 
Nếu không có IF, mảng vào TRANSPOSE sẽ như sau:
 
{"Item", "apples", "lê", "limes", 0; "Qty", 14,10,4,0}
 
Sau IF, hình như sau:
 
{"Mục", "táo", "lê", "limes", ""; "Qty", 14,10,4, ""}
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn