trung tâm đào tạo kế toán hà nộiGIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Trao đổi tài sản không phải trả tiền

Việc trao đổi tài sản không phải trả tiền xảy ra khi hai thực thể hoán đổi tài sản phi tài chính. Việc hạch toán cho một giao dịch không phải trả tiền dựa trên giá trị hợp lý của tài sản được chuyển giao. Điều này dẫn đến tập hợp các lựa chọn thay thế sau đây để xác định chi phí đã ghi của một tài sản phi tài sản được mua lại trong một sàn giao dịch, theo thứ tự ưu tiên giảm dần:
 
Tại giá trị hợp lý của tài sản được chuyển đổi để đổi lấy nó. Ghi lại khoản lãi hoặc lỗ trên sàn giao dịch.
 
Với giá trị hợp lý của tài sản nhận được, nếu giá trị hợp lý của tài sản này rõ ràng hơn giá trị hợp lý của tài sản được chuyển đổi để đổi lấy.
 
Với số tiền đã ghi của tài sản đầu hàng, nếu không có giá trị hợp lý nào có thể xác định được hoặc giao dịch không có chất thương mại.
 
Có thể có bất kỳ số lượng biến thể nào trên khái niệm trao đổi phi hành động, bao gồm cả các biến thể được trao đổi, cùng với các tài sản phi tiền tệ khác. Nếu có một khoản tiền đáng kể được xem xét trả tiền (được gọi là khởi động), toàn bộ giao dịch được coi là giao dịch tiền tệ. Trong GAAP , số lượng khởi động đáng kể được coi là 25% giá trị hợp lý của một trao đổi. Ngược lại, nếu số tiền khởi động nhỏ hơn 25%, thì kế toán sau áp dụng:
 
Người trả tiền . Bên trả tiền khởi động không được phép nhận ra lợi nhuận trên giao dịch (nếu có).
 
Người nhận . Người nhận khởi động nhận ra mức tăng trong phạm vi xem xét tiền tệ lớn hơn tỷ lệ tương ứng của số tiền mang của tài sản đầu hàng. Tính toán này dựa trên tỷ lệ xem xét tiền tệ nhận được cho một trong hai cách sau:
 
Tổng số nhận xét đã nhận được hoặc
 
Giá trị hợp lý của tài sản phi hành tinh nhận được (nếu rõ ràng hơn)
 
Việc trao đổi hàng tồn kho phi hành lý phải được ghi nhận theo số tiền chuyển của hàng tồn kho được chuyển giao (không phải giá trị hợp lý của chúng)
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
Tags: Chua co du lieu

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn