GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Lựa chọn trung tâm đào tạo kế toán tại Thái Bình mà ở đó môi trường học thực tế thân thiện, giảng viên là kế toán trưởng lâu năm quả thực rất khó, bởi chỉ có tại Hà Nội mới có các trung tâm uy tín chất lượng như vậy.

Nhiều bạn băn khoăn nên học kế toán thực hành tại Thái Bình thuộc trung tâm nào là tốt nhất ?

Hãy yên tâm khi lựa chọn Kế Toán Minh Việt -  Chi nhánh Trung tâm đào tạo kế toán tại Thái Bình nằm ngay trên đường Nguyễn Đình Chính phố Kỳ Bá thành phố Thái Bình là địa chỉ học kế toán uy tín chất lượng, Thành lập từ năm 2005 Kế Toán Minh Việt đã trở thành thương hiệu hàng đầu về đào tạo kế toán thực hành thực tế chất lượng cao, đáp ứng được đầy đủ yêu cầu thực tế của sinh viên, người đi làm, bất kể các đối tượng từ độ tuổi 18 -60, từ chưa biết gì về kế toán, đã đi làm muốn nâng cao nghiệp vụ, học tại Kế Toán Minh Việt các bạn sẽ được trải nghiệm công việc của một kế toán thực thụ tại các doanh nghiệp hiện nay.

 

Đối tượng tham gia khóa học kế toán tại Thái Bình:

-Độ tuổi từ 18 -60

-Chưa biết gì về kế toán

-Chưa học qua trường lớp kế toán

-Đã học qua rồi nhưng chưa có kinh nghiệm thực tế

-Đã đi làm muốn nâng cao nghiệp vụ

 

Nội dung khóa học kế toán tổng hợp thực tế tại Thái Bình

I. Nội dung của khóa "Học kế toán tổng hợp"

 1. Từ buổi 1 - 2 hệ thống lại lý thuyết về kế toán trong doanh nghiệp.

 - Khái quát chung về chế độ, chính sách kế toán và thuế VN hiện nay

 - Cập nhật chính sách và chế độ mới nhất trong File “Văn bản pháp luật” gửi cho học viên

 - Tổng quan về kế toán (khái niệm, nguyên tắc kế toán, công cụ kế toán …)

 - Chứng từ kế toán (khái niệm, tính chất của chứng từ ..)

 - Chi phí kế toán, chi phí thuế …

 - Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trong DN (Quy trình sản xuất, HĐ ngoại thương, các điều kiện giao hàng FOB, CIF …, vận tải, bảo hiểm quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế L/c, TT…)

 - Tiền tệ và hạch toán tỷ giá trong doanh nghiệp TM XNK (nguyên tắc ghi nhận và hạch toán tỷ giá, chênh lệch tỷ giá…)

 - Sơ đồ kế toán tổng quát các hoạt động trong doanh nghiệp

- Quy trình quản lý kho trong doanh nghiệp.

 - Kế toán nhập xuất kho NVL, CCDC phục vụ sản xuất ( Xây dựng định mức sản xuất và phương pháp tính giá xuất kho..)

 - Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ( Các hình thức trả lương, Các khoản trích theo lương…)

 - Kế toán tính toán và phân bổ chi phí SXC và tính giá thành sản phẩm sản xuất

 - Kế toán nhập khẩu hàng hoá, kế toán mua bán hàng không qua kho, hàng đại lý

 - Kế toán xuất khẩu hàng hoá..

 - Kế toán chi phí bán hàng, chi phí QLDN

 - Kế toán các khoản thuế trong DN

 - Đưa ra một số tình huống xử lý về thuế, kế toán trong một số trường hợp đặc biệt

 2. Buổi 3: Hướng dẫn học viên lập tờ khai thuế GTGT tháng:

 + Giới thiệu bộ chứng từ thực tế của doanh nghiệp

 + Lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào        

 + Lập bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra

 + Lập tờ khai thuế GTGT tháng

 + Lập điều chỉnh thuế GTGT tháng ( trong trường hợp sai sót ..)

 3. Từ buổi thứ 4 - 6 hướng dẫn học viên:

 - Hướng dẫn học viên phân biệt chứng từ kế toán các khoản mua vào, bán ra, chi phí.

 - Hướng dẫn kế toán thanh toán với người mua, người bán nước ngoài, tỷ giá và CLTG.

 - Hướng dẫn sử dụng phím tắt trong Excel hoặc thao tác sử dụng phần mềm kế toán

 - Quy trình ghi sổ kế toán, cách hạch toán chứng từ trên sổ kế toán..

 - Hướng dẫn nhập dữ liệu vào sổ kế toán.

 

4. Buổi 7 hướng dẫn học viên:

 - Nhập dữ liệu ngân hàng bằng tiền VNĐ, ngoại tệ vào sổ kế toán

 - Lập bảng tính tỷ giá ngoại tệ, cách thức đối chiếu giữa BTG với SPKH

 - Đối chiếu sổ kế toán với công nợ, SPKH

 5. Buổi 8 hướng dẫn học viên:

 - Hướng dẫn và lập các bút toán cuối kỳ:

 +Tính lương và các khoản trích theo lương,

 +Trích khấu hao TSCĐ.

 + Bảng phân bổ chi phí trả trước dài hạn, ngắn hạn.

 + Lập hợp chi phí NVL, CP NCTT, CP SXC

 + Giá thành thành phẩm nhập kho.

 + Giá vốn thành phẩm, hàng hóa xuất bán.

 + Lập các bút toán kết chuyển cuối kỳ.

 - Hướng dẫn cách thức lấy dữ liệu từ các bảng biểu vào sổ kế toán và các thao tác phím tắt

 6. Từ buổi 9 - 12 hướng dẫn học viên

 - Hướng dẫn học viên xây dựng và quản lý DM NVL, Hàng hóa, Thành phẩm, CCDC.

 - Hướng dẫn học viên lập bảng kê tính trị giá vốn NVL, CCDC, hàng hóa NK, XK.

 - Hướng dẫn học viên lập kế hoạch sản xuất, định mức sản xuất sản phẩm.

 - Hướng dẫn học viên lập bảng tính giá thành

 - Hướng dẫn học viên lập PNK, PXK từ BKHNK, chứng từ gốc, lập BCNXT từ PNK, PXK

 - Các thao tác sử dụng trong quá trình lập PNK, PXK và BCNXT.

 - Cách lấy dữ liệu PXK vào sổ kế toán, cách đối chiếu giữa sổ kế toán và kho

 7. Từ buổi 13 - 20 hướng dẫn học viên:

 - Hướng dẫn cách thức lấy dữ liệu từ các bảng biểu vào sổ kế toán

 - Lập bảng cân đối số phát sinh tổng hợp và chi tiết tháng

 - Hướng dẫn học viên kiểm tra tính đúng đắn và hợp lý của BCĐPS

 - Hướng dẫn học viên thực hiện nhập dữ liệu các tháng tiếp theo theo quy trình như trên.

 8. Từ buổi 20-25 hướng dẫn học viên

 - Hướng dẫn học viên lập BCĐPS tổng hợp, chi tiết năm.

 - Hướng dẫn học viên kiểm tra tính đúng đắn và hợp lý của BCĐPS

 + Đối chiếu số liệu thuế GTGT, TNDN, môn bài...

 + Đối chiếu hàng tồn kho

 + Đối chiếu tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

 + Đối chiếu TSCĐ, CCDC.

 + Đối chiếu các khoản vay.

 + Đối chiếu công nợ ( gồm công nợ phải thu, công nợ phải trả...)

 + Đối chiếu tiền lương, các khoản trích theo lương.

 + Đối chiếu doanh thu, chi phí.

 + Kiểm tra tính hợp lý của bảng cân đối số phát sinh tài khoản

 9. Buổi 26: Lập Báo cáo tài chính:

 - Hướng dẫn học viên lập BCTC (BCĐKT, KQKD, TM BCTC, LCTT)

 + Bảng cân đối số phát sinh tài khoản.

 + BCĐKT (Bảng cân đối kế toán)

 + BCKQKD (Báo cáo kết quả kinh doanh)

 + TM BCTC (Thuyết minh báo cáo tài chính)

 + LCTT (Lưu chuyển tiền tệ)

 10. Buổi 27: Lập tạm tính và quyết toán thuế TNDN, TNCN:

 + Tờ khai tạm tính thuế TNDN, TNCN.

 + Tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN.

 + Lập tờ khai điều chỉnh quyết toán thuế TNDN ( trường hợp có sai sót )

 + Tổng quan về kế toán, thuế GTGT, TNDN, TNCN trong doanh nghiệp.

 11. Buổi 28: Xác định lãi (lỗ) theo chủ quan của doanh nghiệp.

 12. Buổi 29: In ấn sổ sách theo quy định của pháp luật về kế toán.

 13. Buổi 30: Kết thúc khoá học và làm bài Test kiểm tra.

 

Giảng viên: Là các kế toán trưởng trên 10 năm kinh nghiệm trực tiếp đào tạo

 

Học phí khóa học kế toán tổng hợp thực tế tại Thái Bình 4.000.000đ/khóa trọn gói từ tài liệu đến chứng chỉ (chưa giảm giá)

 

Thời gian học kế toán tại Thái Bình: Linh động có cả ca tối và ca vào cuối tuần

 

Ưu đãi học phí khi tham gia khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại Thái Bình:

-Giảm 25% khi đăng ký trước khai giảng

-Giảm thêm 5% nếu đăng ký lần đầu đóng đủ học phí

-Đăng ký nhóm 2 người được giảm 200.000/2 người

 

Cam kết khi hoàn thành khóa học kế toán ở Trung tâm đào tạo kế toán tại Thái Bình:

Không giới hạn thời gian thực hành - Dạy đến khi làm được thành thạo

- HỌC XONG LÀM ĐƯỢC VIỆC NGAY TẠI DOANH NGHIỆP

- Học xong được cấp chứng chỉ kế toán tổng hợp cấp phép sở giáo dục đào tạo Minh Việt

-Hỗ trợ nghiệp vụ kế toán lâu dài khi kết thúc khóa học: Nếu trong quá trình đi làm bạn gặp bất kể khó khăn vướng mắc nào hãy gọi cho công ty, Kế Toán Minh Việt sẽ hỗ trợ bạn.

dang-ky

Mọi chi tiết liên hệ:

KẾ TOÁN MINH VIỆT - Trung tâm đào tạo kế toán tại Thái Bình

Trưởng phòng đào tạo Mr Hải

Hotline: 0982 686 028

Địa chỉ học kế toán tại Thái Bình : Nguyễn Đình Chính - Kỳ Bá - thành phố Thái Bình

Xem thêm ngay và luôn

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Ngọc Long 286
Công Ty Cổ Phần Nhôm Kính Htk
Công Ty TNHH Pabi
địa chỉ học kế toán tại Thái Bình ; Lớp học kế toán ở Thái Bình ; Khoá học kế toán tổng hợp tại thái bình ; Học kế toán thực hành tại Thái Bình ; Học kế toán cấp tốc ở Thái Bình ; Học kế toán thuế ở thái bình ;

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn