trung tâm đào tạo kế toán hà nội


GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Tỷ lệ bao phủ tài sản cố định

 
Tỷ lệ bao phủ tài sản cung cấp một số đo gần đúng về khả năng trả nợ của một tổ chức. Tỷ lệ này được các nhà phân tích bên ngoài sử dụng khi tiến hành kiểm tra tình hình tài chính của một doanh nghiệp. Mặc dù thể hiện dưới dạng một tỷ lệ, nó thực sự đòi hỏi một bộ các bước xây dựng, như sau:
 
Trích từ sổ cái chung số dư cuối cùng của tất cả các tài sản.
 
Trừ tổng số tài sản này, số tiền ghi trên sổ cho bất kỳ tài sản vô hình nào. Khoản khấu trừ này được lập trên giả định rằng tài sản vô hình không thể chuyển thành tiền mặt; nếu không phải như vậy, hãy giữ lại các giá trị vô hình đó có giá trị chuyển đổi.
 
Trích từ sổ cái chung tất cả các khoản nợ ngắn hạn, không bao gồm các khoản nợ liên quan đến nợ ngắn hạn.
 
Trừ đi số nợ ròng ở bước 3 từ tài sản ròng thu được từ bước 2. Kết quả là số tiền tài sản sẵn sàng để sử dụng để thanh toán các khoản nợ.
 
Chia số tiền thu được từ bước 4 bằng số dư cuối kỳ của tất cả các khoản nợ. Điều này bao gồm số tiền của bất kỳ khoản thuê vốn nào còn tồn đọng.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Kết quả của tỷ số này có thể khó giải thích, vì có một giả định không chính xác tiềm ẩn được xây dựng trong đó để các tài sản được liệt kê trong tử số có thể dễ dàng chuyển đổi thành cùng một lượng tiền mặt. Giả định này có thể sai vì những lý do sau:
 
Nếu yêu cầu chuyển đổi tài sản vội vàng, số tiền có thể thu được có thể thấp hơn đáng kể.
 
Tài sản được ghi nhận theo giá trị sổ sách, có thể không bằng giá trị thị trường của chúng.
 
Một số khoản phải thu và hàng tồn kho có thể không thu hồi được, do đó, nếu các khoản này chiếm tỷ trọng lớn trong số dư tài sản thì số tiền sẵn có có thể thấp hơn nhiều so với tỷ lệ.
 
Do những lo ngại này, không dựa vào tỷ lệ bao phủ tài sản, trừ khi tỷ lệ này khá cao - số tài sản ròng phải cao hơn ít nhất 2 lần so với số nợ. Tốt hơn nữa, khấu trừ các tài sản illiquid nhất từ ​​tử số để có được một cảm giác tốt hơn cho thanh khoản thực sự của tổ chức.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn