GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Tỷ lệ gánh nặng là gì?

 
Tỷ lệ gánh nặng là tỷ lệ phân bổ tại đó chi phí gián tiếp được áp dụng cho chi phí trực tiếp của lao động hoặc hàng tồn kho. Bạn nên thêm gánh nặng cho chi phí trực tiếp của một trong hai lao động hoặc hàng tồn kho khi bạn muốn trình bày chi phí hấp thụ tổng cộng của các mặt hàng này.
 
Hai tình huống trong đó tỷ lệ gánh nặng được sử dụng là:
 
Lao động . Các khoản thuế và trợ cấp tiền lương được cộng vào tiền lương của nhân viên để tính tổng chi phí lao động cho cá nhân đó. Tỷ lệ gánh nặng là số tiền gánh nặng của đồng đô la (ví dụ, trên cao) được áp dụng cho một đô la tiền lương. Ví dụ, nếu lợi ích hàng năm và thuế biên chế liên quan đến một cá nhân là 20.000 đô la và mức lương của ông là 80.000 đô la, thì tỷ lệ gánh nặng là 0.25 đô la cho mỗi $ 1.00 tiền lương.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Kiểm kê . Chi phí sản xuất chi phí sản xuất được thêm vào nguyên liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp của một hàng tồn kho để đạt được tổng chi phí (chi phí gánh nặng) của mặt hàng đó. Loại gánh nặng này đôi khi được áp dụng dựa trên số tiền chi phí lao động trực tiếp tính vào một sản phẩm, nhưng có thể sử dụng một số biện pháp khác, chẳng hạn như số lượng thời gian sử dụng máy. Ví dụ, nếu số tiền trong sản xuất overhead hồ bơi chi phí là 10.000 $ và có tổng cộng 1.000 giờ máy được sử dụng bởi tất cả các sản phẩm, sau đó tỷ lệ gánh nặng là $ 10.00 mỗi giờ máy sử dụng.
 
Công thức tính gánh nặng lao động là:
 
Chi phí gánh nặng lao động ÷ Chi phí biên chế
 
Công thức tính gánh nặng hàng tồn kho là:
 
Chi phí đầu vào sản xuất ÷ Đo lường hoạt động
 
Điều đặc biệt quan trọng là bao gồm tỷ lệ gánh nặng khi báo cáo chi phí lao động đầy đủ bởi vì một số gói trợ cấp có thể làm tăng tổng chi phí lao động đến một điểm thậm chí cao hơn 50% so với chi phí ban đầu được chỉ ra bằng cách kiểm tra hồ sơ biên chế. Những thông tin này rất hữu ích khi quyết định có nên thuê ngoài hoạt động để các khu vực lao động chi phí thấp, cũng như để quyết định xem có nên sa thải nhân viên. Khái niệm về gánh nặng chi phí đặc biệt đáng giá trong các tình huống mà phần lớn công việc kinh doanh của công ty đến từ những giờ trực tiếp phải trả, ở đó bạn cần phải chính xác nhất có thể trong việc theo dõi lợi nhuận của người.
 
Sự liên kết gánh nặng với hàng tồn kho được yêu cầu bởi các chuẩn mực kế toán (bao gồm các Nguyên tắc Kế toán Chung và Các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế ) để toàn bộ chi phí kiểm kê được báo cáo trong bảng cân đối của công ty . Thông tin này ít được sử dụng hơn cho các mục đích ra quyết định nội bộ, thay vào đó các nhà quản lý thường sử dụng chi phí trực tiếp.
 
Điều khoản tương tự
 
Tỷ lệ gánh nặng còn được gọi là chi phí sản xuất của nhà máy, gánh nặng sản xuất và chi phí sản xuất gián tiếp khi sử dụng đối với hàng tồn kho. Tỷ lệ gánh nặng còn được gọi là gánh nặng lao động khi sử dụng cho lao động.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn