GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Tỷ lệ hoàn vốn hiệu dụng là gì?

Tỷ lệ hoàn vốn hiệu dụng là tỷ lệ hoàn vốn được tạo ra bởi một khoản đầu tư khi tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến biên nhận được xem xét. Cách tiếp cận này tạo ra cái nhìn toàn diện nhất về lợi tức đầu tư. Những yếu tố này bao gồm:
 
Giá mà công cụ đã được mua
 
Các lãi suất ghi được thanh toán bởi tổ chức phát hành của các nhạc cụ
 
Bất kỳ lãi kép nào được sử dụng để tính lãi
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Tỷ lệ hoàn vốn hiệu quả bị ảnh hưởng bởi từng yếu tố trong các cách sau:
 
Giá thanh toán . Nhà đầu tư có thể mua một công cụ đầu tư với giá thấp hơn giá đã nêu, trong trường hợp này tỷ lệ lợi nhuận tăng trở lại. Ngược lại, nhà đầu tư có thể sẵn sàng mua một công cụ đầu tư với giá cao hơn mức giá đã nêu, trong trường hợp này tỷ lệ lợi nhuận sẽ giảm. Ví dụ, một trái phiếu 6% được mua với giá 980 đô la có tỷ lệ lợi nhuận cao hơn so với trái phiếu 6% được mua với giá $ 1,020, mặc dù cả hai trái phiếu có mệnh giá 1.000 đô la.
 
Lãi suất quy định . Lãi suất đã nêu trên một khoản đầu tư không ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ hoàn vốn hiệu dụng; thay vào đó, nó tác động đến tỷ lệ hiệu quả chỉ khi giá được trả hoặc ảnh hưởng của lãi kép được xem xét.
 
Hợp chất . Các điều khoản của một công cụ đầu tư có thể nói rằng không có lãi kép, trong trường hợp lãi suất đã nêu là lãi suất thực tế được trả. Tuy nhiên, nếu lãi kép được cho phép, chẳng hạn như trên cơ sở hàng tháng hoặc hàng quý, thì lãi suất hiệu quả sẽ tăng lên. Ví dụ: nếu 6% đã nêu lãi suất trên một hợp đồng đầu tư trị giá 1.000 đô la hàng tháng, thì tỷ lệ hoàn vốn hiệu dụng cho tháng đầu tiên ở mức hàng năm là 6%, nhưng số tiền hàng năm cho tháng thứ hai là 6,03%, vì tiền lãi thu được trong tháng đầu tiên được cộng vào số dư gốc của khoản đầu tư cho mục đích tính lãi.
 
Một định nghĩa hạn chế hơn về tỷ lệ hoàn vốn hiệu quả là chỉ tập trung vào tác động của lãi kép, thay vì cũng bao gồm giá mà một công cụ đầu tư đã được mua (có thể khác với giá trị mặt của nó ).

Thuế suất có hiệu lực

Thuế suất hiệu quả thuế suất trung bình mà tại đó người nộp thuế bị đánh thuế. Doanh nghiệp tính toán thuế suất hiệu quả bằng cách chia tổng chi phí thuế thu nhập liên bang và tiểu bang cho thu nhập trước thuế của mình. Thuế suất hiệu dụng được sử dụng để tính toán chi phí thuế trong ngân sách hàng năm của một tổ chức. Mục tiêu chính của bộ phận thuế của công ty là giảm thuế suất hiệu quả xuống mức thấp nhất có thể bằng cách sử dụng chiến lược thuế, vì làm như vậy cho phép thực thể giữ lại nhiều tiền hơn cho các mục đích khác.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn