GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Tỷ lệ lãi góp là gì?

 
Các tỷ lệ lãi góp là tỷ lệ phần trăm của doanh thu, doanh thu dịch vụ hoặc giá bán còn lại sau khi tất cả các chi phí biến đổi và chi phí biến đã được bảo hiểm. Nói cách khác, tỷ lệ lãi góp là tỷ lệ phần trăm của doanh thu đó là có sẵn để trang trải chi phí của một công ty cố định, chi phí cố định và lợi nhuận. (Tỷ lệ lãi góp khác với tỷ lệ lợi nhuận gộp hoặc tỷ lệ phần trăm lợi nhuận gộp và không thể được tính trực tiếp từ các số liệu báo cáo về kết quả kinh doanh bên ngoài của công ty.
 
Để minh họa tỷ lệ lãi góp, chúng tôi sẽ cho rằng một công ty sản xuất và bán một sản phẩm duy nhất và có các sự kiện sau đây:
 
Giá bán mỗi đơn vị là $ 20
 
chi phí sản xuất cố định mỗi tháng 18.000 $
 
chi phí sản xuất biến cho mỗi đơn vị $ 4
 
cố định SG & A chi phí mỗi tháng 12.000 $
 
SG & A chi phí biến cho mỗi đơn vị 2 $
 
chi phí lãi vay cố định mỗi tháng 1.000 $
 
Trong ví dụ này, lãi góp mỗi đơn vị là $ 14 (giá bán là $ 20 trừ đi các chi phí sản xuất biến $ 4 và SG & A chi phí biến đổi của $ 2). Do đó, tỷ lệ lãi góp là 70% (tỷ suất lợi nhuận đóng góp cho mỗi đơn vị 14 $ chia cho giá bán $ 20). Tỷ lệ ký quỹ đóng góp này cho chúng ta biết rằng 70% doanh thu, doanh thu, hoặc giá bán là chính để bảo đảm $ 31,000 chi phí cố định hàng tháng và các chi phí cố định. Khi $ 31,000 đã được bảo hiểm, 70% nguồn thu sẽ thu được lợi nhuận ròng của công ty.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn