trung tâm đào tạo kế toán hà nội


GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng là gì?

Tỷ lệ hoàn vốn dự kiến ​​là lợi tức đầu tư mà nhà đầu tư dự kiến ​​nhận được. Nó được tính toán bằng cách ước tính xác suất của một loạt các lợi tức trên một khoản đầu tư, với xác suất tổng cộng đến 100%. Ví dụ, một nhà đầu tư đang dự tính đầu tư 100.000 đô la mạo hiểm, nơi có 25% cơ hội không nhận được lợi nhuận nào cả. Ngoài ra còn có xác suất 50% tạo ra lợi tức 10.000 đô la và 25% khả năng khoản đầu tư sẽ tạo ra lợi tức 50.000 đô la. Dựa trên thông tin này, tỷ lệ hoàn vốn dự kiến ​​là:
 
$ 0 trở lại x 25% = trả lại $ 0
 
$ 10.000 trở lại x 50% = $ 5.000
 
$ 50.000 trở lại x 25% = 12.500 đô la
 
Sau đó, nhà đầu tư tổng hợp các dự báo này với tỷ lệ lợi nhuận dự kiến ​​là 17.500 đô la hoặc 17,5%, được tính như sau:
 
$ 17,500 tổng lợi nhuận ÷ $ 100,000 đầu tư = 17,5% tỷ lệ hoàn vốn dự kiến
 
Do xác suất được sử dụng trong các dự báo này có tính chất định tính, nên có khả năng hai người sử dụng cùng một thông tin sẽ đưa ra các tỷ lệ phần trăm xác suất khác nhau và do đó tỷ lệ lợi nhuận khác nhau. Điều này đặc biệt đúng khi các cá nhân sử dụng thông tin lịch sử làm cơ sở cho các dự báo của họ; kết quả lịch sử không nhất thiết phải chuyển thành các kết quả trong tương lai.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 

Tỷ lệ chi phí là gì

 
Tỷ lệ chi phí là tỷ lệ phần trăm tài sản được khấu trừ bởi một người quản lý quỹ từ các tài khoản của khách hàng của mình để trả phí. Các khoản phí này bao gồm phí quản lý, phí lưu trữ hồ sơ, phí kiểm toán , chi phí pháp lý, phí lưu ký và các khoản phí liên quan. Chi phí môi giới không được bao gồm trong tính toán này. Tỷ lệ này được sử dụng để so sánh các cấu trúc phí của các quỹ khác nhau. Các nhà đầu tư sử dụng thông tin này để quyết định loại tiền nào là hợp lý nhất. Vì vậy, trừ khi một quỹ có thể chứng minh một mức hiệu suất cao bất thường, một tỷ lệ chi phí cao sẽ có xu hướng thúc đẩy giảm tiền đầu tư, đối với các quỹ cung cấp một tỷ lệ chi phí thấp hơn.
 
Các đặc điểm của một quỹ có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ chi phí được báo cáo của nó. Ví dụ, một quỹ với số tiền nhỏ hơn dưới sự quản lý có xu hướng có tỷ lệ chi phí lớn, vì chi phí cố định của nó không thể được trải rộng trên một số lượng lớn các quỹ đầu tư. Ngoài ra, một quỹ chỉ số có xu hướng có tỷ lệ chi phí thấp hơn, vì nó tham gia vào các hoạt động đầu tư tự động và do đó không cần một nhân viên nghiên cứu.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn