GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Tỷ lệ thu nhập trên mỗi cổ phiếu Tỷ lệ EPS

Tỷ lệ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (tỷ lệ EPS) đo lường số tiền thu nhập ròng của công ty về mặt lý thuyết có sẵn để thanh toán cho chủ sở hữu cổ phiếu phổ thông của công ty . Một công ty có tỷ lệ thu nhập trên mỗi cổ phiếu cao có khả năng tạo ra một cổ tức đáng kể cho các nhà đầu tư, hoặc nó có thể cày tiền trở lại vào kinh doanh của mình để tăng trưởng hơn; trong cả hai trường hợp, tỷ lệ cao cho thấy đầu tư có giá trị tiềm năng, tùy thuộc vào giá thị trường của cổ phiếu.
 
Nếu một nhà đầu tư chủ yếu quan tâm đến một nguồn thu nhập ổn định, tỷ lệ EPS là hữu ích để ước tính số lượng phòng mà một công ty đã tăng số tiền cổ tức hiện tại của nó. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, chỉ cần xem xét lịch sử của công ty về thay đổi cổ tức của công ty là một chỉ báo tốt hơn về quy mô thực tế của cổ tức trong tương lai. Trong một số trường hợp, một công ty có thể có tỷ lệ cao, nhưng không trả cổ tức chút nào, vì nó thích rút tiền mặt trở lại vào kinh doanh để tài trợ cho tăng trưởng bổ sung.
 
Nó là rất đáng giá để theo dõi tỷ lệ thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty trên một đường xu hướng. Nếu xu hướng này là tích cực, thì công ty sẽ tạo ra một lượng thu nhập ngày càng tăng hoặc mua lại cổ phiếu của nó. Ngược lại, xu hướng giảm có thể báo hiệu cho các nhà đầu tư rằng một công ty đang gặp khó khăn, điều này có thể dẫn đến sự sụt giảm giá cổ phiếu.
 
Để tính tỷ lệ, trừ đi bất kỳ khoản chi trả cổ tức nào do người sở hữu cổ phần ưu đãi từ thu nhập ròng sau thuế, và chia cho số lượng cổ phần phổ thông trung bình nổi bật trong kỳ đo lường. Thông tin này có sẵn trên bảng sao kê thu nhập và bảng cân đối kế toán của công ty . Tính toán là:
 
(Thu nhập thuần sau thuế - Cổ tức ưu đãi cổ phiếu) ÷  Số lượng cổ phiếu phổ thông bình quân xuất sắc
 
Ví dụ, Công ty ABC có thu nhập ròng sau thuế là 1.000.000 đô la và cũng phải trả 200.000 đô la trong cổ tức ưu tiên. Nó đã mua lại và bán cổ phiếu riêng của mình trong thời gian đo lường; số lượng cổ phiếu phổ thông bình quân trong năm là 400.000 cổ phiếu. Tỷ lệ thu nhập trên mỗi cổ phiếu của ABC là:
 
($ 1.000.000 Thu nhập ròng - $ 200.000 Cổ tức ưu đãi cổ phiếu) ÷ 400.000 Cổ phần phổ thông = $ 2,00 cho mỗi cổ phần
 
Điều khoản tương tự
 
Tỷ lệ thu nhập trên mỗi cổ phiếu còn được gọi là tỷ lệ EPS.
 
Mời bạn xem thêm: 
 
 
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn