trung tâm đào tạo kế toán hà nộiGIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Ứng dụng tiền mặt tự động

 
Khi một công ty nhận được một số lượng lớn các khoản thanh toán của khách hàng mỗi ngày, có thể khá khó cho thủ quỹ để áp dụng các khoản thu đối với các khoản phải thu hoãn lại một cách kịp thời. Nếu có, tiền gửi có thể bị trì hoãn. Quá trình nộp đơn tiền mặt có thể được nén đáng kể thông qua việc sử dụng ứng dụng tiền mặt tự động.
 
Ứng dụng tiền mặt tự động yêu cầu nhà khai thác khóa sử dụng nguồn cấp dữ liệu để chuyển tiếp cho công ty thông tin nhận dạng ký tự từ (MICR) từ mỗi lần kiểm tra nhận được tại hộp khóa, cũng như tổng số tiền thanh toán. Phần mềm ứng dụng tiền mặt sử dụng bảng quyết định để quyết định cách áp dụng các khoản thanh toán này để mở các khoản phải thu. Quy trình ra quyết định tự động nói chung là theo các bước sau:
 
Phù hợp với số tài khoản ngân hàng được hiển thị trong thông tin MICR của mỗi chi phiếu cho đúng khách hàng. Việc này truy cập hồ sơ khách hàng chính xác của các khoản phải thu mở.
 
Chỉ khớp các thanh toán với các hoá đơn trong đó số tiền thanh toán khớp chính xác với số tiền trên hoá đơn.
 
Trong số các khoản thanh toán còn lại, chỉ khớp tiền mặt với hoá đơn mà số tiền tương ứng với số tiền chính xác của một số hoá đơn vừa đến hạn thanh toán.
 
Đưa ra tất cả khoản thanh toán còn lại để xem xét thủ công.
 
Bảng quyết định có thể chứa các quy tắc phức tạp hơn, chẳng hạn như áp dụng tiền mặt, nếu số tiền thanh toán không bao gồm chi phí vận chuyển và / hoặc các yếu tố thuế bán hàng của một hoá đơn. Là một công ty kiểm tra các khoản thanh toán được khởi tạo bởi hệ thống, nó có thể dần dần điều chỉnh bảng quyết định để tăng số lượng các ứng dụng tiền mặt tự động. Tuy nhiên, nhiều khoản khấu trừ được thực hiện làm cho nó không chắc rằng nó sẽ có thể hoàn toàn tự động hóa quá trình ứng dụng tiền mặt. Tuy nhiên, ứng dụng tiền mặt tự động có thể cải thiện đáng kể tốc độ sử dụng tiền mặt.
 
Khi ứng dụng tiền mặt đã được tiến hành, phần mềm đăng những khoản thanh toán này vào mô-đun nhận tiền mặt trong phần mềm kế toán của công ty. Nếu hệ thống ứng dụng tiền mặt tự động là một ứng dụng độc lập, điều này có nghĩa là các bản cập nhật phải được chuyển vào phần mềm kế toán thông qua một giao diện tùy chỉnh.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
Tags: Chua co du lieu

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn