GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Ủy quyền là gì?

 
Sự ủy quyền xảy ra khi một người với một mức thẩm quyền nhất định cho phép hành động diễn ra. Ủy quyền là một thành phần quan trọng của các hệ thống kiểm soát được sử dụng trong một tổ chức. Sau đây là các ví dụ về ủy quyền:
 
Người quản lý khoản phải trả cho phép chi tiêu các khoản tiền.
 
Một người quản lý nguồn nhân lực cho phép thuê một nhân viên.
 
Người quản lý vật liệu cho phép phát hành vật liệu đến tầng cửa hàng.
 
Việc ủy ​​quyền có thể được thông báo bằng miệng, qua chữ ký, bằng cách sử dụng chìa khoá hoặc thẻ chìa khóa, vân vân.
 
Việc ủy ​​quyền bắt nguồn từ quyền hạn của các tổ chức. Thông thường, một người chỉ được phép ủy quyền nếu anh ta cũng chịu trách nhiệm cho kết quả của sự kiện. Do đó, thẩm quyền và trách nhiệm được kết hợp trong cùng một người.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 

Cổ phần vốn ủy quyền là gì?

Cổ phần vốn ủy quyền là số cổ phần tối đa mà một công ty được phép phát hành hợp pháp. Hạn chế này áp dụng cho cả cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi. Số cổ phần được ủy quyền ban đầu được đặt trong các điều khoản thành lập của công ty và sau đó có thể được tăng lên nếu đa số cổ đông chấp thuận thay đổi. Số cổ phần được ủy quyền thường được giữ ở mức tương đối cao, do đó ban giám đốc có quyền bán thêm cổ phiếu cho nhà đầu tư trong thời gian ngắn.
 
Số cổ phần được ủy quyền được trình bày trong báo cáo tài chính của công ty.
Cổ phần vốn ủy quyền là gì? ;

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn