trung tâm đào tạo kế toán hà nộiGIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Ví dụ về tài sản cố định

Một tài sản là cái gì đó được kỳ vọng sẽ mang lại một lợi ích trong một khoảng thời gian trong tương lai. Nếu một tài sản được dự kiến ​​sẽ được tiêu thụ hoàn toàn trong giai đoạn hiện tại, thì thay vào đó nó được tính vào chi phí trong giai đoạn hiện tại. Trong một doanh nghiệp, tài sản được tổng hợp thành các chi tiết đơn hàng khác nhau trên bảng cân đối kế toán . Ví dụ về tài sản được tìm thấy trong bảng cân đối kế toán như sau (được trình bày theo thứ tự bảng chữ cái):
 
Đầu tư trái phiếu
 
Xây dựng tài sản cố định
 
Tiền mặt
 
Giấy chứng nhận đầu tư tiền gửi
 
Đầu tư giấy thương mại
 
Tài sản cố định thiết bị máy tính
 
Tài sản cố định phần mềm máy tính
 
Hoàn thành việc kiểm kê hàng hóa
 
Đồ nội thất và cố định tài sản cố định
 
Tài sản cố định đất
 
Tài sản cố định cải thiện cho thuê
 
Các khoản cho vay từ nhân viên
 
Tài sản cố định máy móc
 
Đầu tư thị trường tiền tệ
 
Các khoản phải thu phi thương mại
 
Ghi chú phải thu
 
Tài sản cố định thiết bị văn phòng
 
Hàng tồn kho nguyên liệu
 
Cổ phiếu trong các công ty khác
 
Phải thu thương mại
 
Xe tài sản cố định
 
Lệnh mua cổ phần
 
Công việc trong quá trình kiểm kê
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Một số tài sản cố định được phân loại là vô hình và được ghi lại trên bảng cân đối trong một chi tiết đơn hàng riêng biệt. Các mặt hàng này được mua hoặc thu được như là một phần của việc mua lại. Ví dụ về các tài sản vô hình này là:
 
Tên thương hiệu
 
Giấy phép phát sóng
 
Bản quyền
 
Tên miền
 
Giá trị
 
Thư viện phim
 
Thỏa thuận nhượng quyền thương mại
 
Thiện chí
 
Quyền hạ cánh
 
Giấy phép
 
Quyền khoáng sản
 
Bằng sáng chế
 
Giấy phép
 
Thỏa thuận bản quyền
 
Hợp đồng nhà cung cấp
 
Nhãn hiệu
 
Một số tài sản không được tìm thấy trên bảng cân đối kế toán, thường là do chúng là nội dung được tạo nội bộ hoặc các quy trình có giá trị mà các tiêu chuẩn kế toán không cho phép một tổ chức công nhận là tài sản. Ví dụ về các tài sản không được công nhận này là:
 
Quy trình kiểm soát chất lượng nội bộ
 
Quy trình nghiên cứu và phát triển nội bộ
 
Đầu tư đào tạo nhân viên
 
Giá trị của hình ảnh thương hiệu
Tags: Chua co du lieu

Bình luận

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn