GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Việc mua tài sản cố định diễn ra như thế nào?

Việc mua tài sản xảy ra khi người mua chỉ mua tài sản của bên được mua lại. Làm như vậy có nhiều hệ số, như sau:
 
Hợp đồng . Nếu người mua chỉ mua tài sản của bên bán thì không có hợp đồng với đối tác kinh doanh của người bán. Điều này có thể gây ra sự cố nếu người mua có ý định tiếp tục kinh doanh với khách hàng và nhà cung cấp của người bán, vì tất cả các hợp đồng sẽ phải được thương lượng lại.
 
Trách nhiệm . Việc mua lại tài sản thực sự có nghĩa là người mua chỉ mua những tài sản và nợ đó được ghi cụ thể trong hợp đồng mua bán. Do đó, có thể có sự chuyển giao nợ nần. Tuy nhiên, nó sẽ không bao gồm các khoản nợ không có giấy tờ hoặc dự phòng; đây là lý do chính cho việc mua lại tài sản.
 
Tài sản bước lên . Người thâu tóm ghi lại bất kỳ tài sản nào thu được theo giá trị thị trường hợp lý của họ, và khấu hao các giá trị gia tăng (có thể) tăng lên cho các mục đích thuế. Nếu giá trị thị trường hợp lý của tài sản thu được thấp hơn giá trị sổ kế thì không có lợi ích về thuế. Ngoài ra, người thâu tóm có thể khấu trừ bất kỳ lợi thế thương mại nào liên quan đến việc mua lại cho mục đích thuế.
Tổn thất hoạt động thuần mang về phía trước . Vì người mua không mua đối tượng kinh doanh của người bán nên không có NOL được liên kết với đơn vị đó.
 
Tiêu đề đối với tài sản . Người thâu tóm phải có được quyền sở hữu đối với mỗi tài sản cá nhân mua - có thể bao gồm một khối lượng công việc pháp lý đáng kể nếu có nhiều tài sản cố định.
 
Có thể không thể tách trách nhiệm pháp lý đối với việc dọn sạch môi trường khỏi việc mua tài sản. Trong một số trường hợp, các quy định về môi trường cho thấy chi phí khắc phục các chất thải độc hại trong tương lai có thể gắn với tài sản, cũng như các thực thể pháp lý. Do đó, nếu người thâu tóm đang có kế hoạch mua bất động sản như là một phần của việc mua tài sản, cần phải có sự kiểm tra cẩn thận đáng kể đối với các vấn đề về môi trường.
 
Nói tóm lại, người thâu tóm có thể khăng khăng đòi mua tài sản nếu họ tin rằng rủi ro mua thêm nợ quá lớn. Nó cũng có thể là một phương pháp hữu ích nếu người thâu tóm chỉ muốn lấy một tài sản "vương miện" cụ thể ra khỏi người bán, chẳng hạn như bằng sáng chế quan trọng.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Các cổ đông của người bán thường phản đối việc mua lại tài sản, vì những lý do sau:
 
Còn lại . Họ cuối cùng sở hữu bất kỳ phần còn lại của người bán (thường là trách nhiệm của nó).
Thuế hai lần . Người bán phải nộp thuế thu nhập đối với bất kỳ lợi ích nào được thực hiện từ việc bán tài sản của mình. Sau đó, nếu đơn vị này chọn để vượt qua những lợi ích này cho các cổ đông của mình, nó sẽ làm như vậy với khoản cổ tức, và sẽ bị đánh thuế lại. Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, nếu người bán trước đây đã tuyên bố tín dụng thuế đầu tư đối với tài sản hiện đang bán thì có thể phải trả lại một số khoản tín dụng, làm tăng nghĩa vụ thuế. Việc đánh thuế hai lần không xảy ra nếu tổ chức bán hàng được tổ chức dưới dạng một tiểu mục "S" hoặc tổ chức tương tự.
 
Việc mua lại tài sản có thể hữu ích khi người mua chỉ muốn mua một phần nhỏ của tổ chức bán hàng, chẳng hạn như một dòng sản phẩm cụ thể. Nếu có, cách duy nhất để hoàn thành giao dịch có lẽ sẽ là bán tài sản, bởi vì không có tổ chức nào sở hữu chỉ tài sản mong muốn và không có người nào khác.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn