GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Vốn kiếm được là gì?

Định nghĩa vốn kiếm được

Vốn kiếm được là thu nhập ròng của công ty , mà nó có thể chọn để giữ lại như thu nhập giữ lại nếu nó không phát hành lại tiền cho các nhà đầu tư dưới hình thức cổ tức . Như vậy, vốn kiếm được về cơ bản là những khoản thu nhập được giữ lại trong một thực thể.
 
Vốn kiếm được là âm nếu một công ty đang ghi nhận lỗ, và là tích cực nếu công ty đang tạo ra lợi nhuận và đã không phát hành tất cả lợi nhuận như cổ tức. Nếu một công ty đang tạo ra lợi nhuận và đã phát hành tất cả lợi nhuận như cổ tức, số tiền kiếm được bằng không.
 
vốn kiếm được là gì
 
Một công ty đang phát triển cần tất cả số tiền mà nó có thể nhận được để tài trợ cho tăng trưởng, và vì vậy hiếm khi phát hành cổ tức. Các công ty như vậy có thể sẽ có số dư vốn kiếm được lớn, miễn là họ đang tạo ra lợi nhuận. Ngược lại, một công ty tăng trưởng thấp trong một ngành công nghiệp được thành lập có nhiều khả năng sẽ phát hành cổ tức, và do đó sẽ giữ lại một tỷ lệ nhỏ hơn của vốn kiếm được.
 
Vốn kiếm được không giống như vốn đã thanh toán . Vốn góp là số tiền mà các nhà đầu tư trả tiền vào công ty (trên mệnh giá , hoặc giá trị đã nêu ) của cổ phiếu. Như vậy, vốn kiếm được đến từ lợi nhuận, và được trả bằng vốn từ các nhà đầu tư.
 
Ví dụ về vốn kiếm được
 
Công ty ABC ghi nhận 100.000 đô la thu nhập ròng và phát hành 60.000 đô la cổ tức cho các cổ đông của mình. Điều này để lại 40.000 đô la vốn kiếm được, xuất hiện trong tài khoản thu nhập được giữ lại.
 
Doanh nghiệp được coi là đã kiếm được doanh thu khi hàng hóa liên quan đã được giao cho khách hàng hoặc dịch vụ đã được thực hiện đầy đủ. Khái niệm kiếm được là rất quan trọng đối với thời điểm ghi nhận doanh thu, và do đó được kiểm tra chặt chẽ bởi các kiểm toán viên để đảm bảo rằng một tổ chức không nhận ra doanh thu quá sớm.

Khi nào để giảm giá thanh toán sớm

Chỉ có một công ty có vấn đề lưu chuyển tiền mặt nghiêm trọng nên cung cấp giảm giá thanh toán sớm cho khách hàng của mình . Vấn đề là lãi suất hiệu quả mà công ty đang cung cấp cho khách hàng của mình là rất cao. Ví dụ: cho phép khách hàng giảm giá hai phần trăm nếu họ thanh toán trong 10 ngày, so với mức thông thường 30, có nghĩa là công ty đang giảm giá hai phần trăm để nhận tiền mặt sớm hơn bình thường 20 ngày. Một lãi suất của hai trăm hai mươi ngày tương đương với tỷ lệ hàng năm khoảng 36 phần trăm!
 
Hơn nữa, nhiều khách hàng sẽ không thanh toán trong khoảng thời gian giảm giá 10 ngày, nhưng vẫn sẽ được giảm giá. Điều này có thể dẫn đến rất nhiều khó khăn trong việc nhận thanh toán khoản chiết khấu khấu trừ.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn