GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Vốn ngân sách là gì?

 
Vốn ngân sách là một quá trình được sử dụng bởi các công ty để đánh giá và xếp hạng chi tiềm năng hoặc các khoản đầu tư được đáng kể về số lượng. Các khoản chi phí lớn có thể bao gồm việc mua thiết bị mới, xây dựng lại thiết bị hiện có, mua xe giao hàng, xây dựng bổ sung cho các tòa nhà, vv với số lượng lớn dành cho các loại dự án được gọi là chi phí vốn . 
 
Vốn ngân sách thường liên quan đến việc tính toán của từng dự án của tương lai lợi nhuận kế toán bởi thời gian, dòng tiền của thời gian, giá trị hiện tại của dòng tiền sau khi xem xét các giá trị thời gian của tiền , số năm cần cho dòng tiền của dự án để trả lại sự đầu tư tiền mặt ban đầu, đánh giá rủi ro và các yếu tố khác. 
 
vốn ngân sách là một công cụ để tối đa hóa lợi nhuận trong tương lai của công ty kể từ khi hầu hết các công ty có thể chỉ quản lý một số lượng hạn chế của các dự án lớn tại bất kỳ thời điểm nào.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn